Administrativa enheten

Vårt uppdrag är att stödja lasarettets verksamhetsområden med vårdnära- och administrativt stöd samt utveckla dessa områden utifrån verksamhetens behov.

I verksamhetsnära stöd ingår:

  • Medicinsk administration som innefattar lasarettets medicinska sekreterare
  • Materialteamet
  • Biblioteket Infocenter

Kontakt

Pirjo Dahlgren Jespersson

Administrativ chef

Liselott Hedberg

Avdelningschef

Helena Strindberg Lindell

Teamledare ej i tjänst

Hitta på sidan