Verksamhetsnära stöd

Sidan är under uppbyggnad! Vårt uppdrag är att stödja lasarettets verksamhetsområden med vårdnära- och administrativt stöd samt utveckla dessa områden utifrån verksamhetens behov.

Verksamhetsnära stöd är egentligen inte en av ledningskontorets enheter, utan ett eget verksamhetsområde, men då beröringspunkterna är så många delar den administrativa enheten lokaler med ledningskontoret.

I verksamhetsnära stöd ingår:

  • Medicinsk administration som innefattar lasarettets medicinska sekreterare.
  • Materialteamet.
  • Administrativa enheten. 
  • Biblioteket Infocenter.

Kontakt

Pirjo Dahlgren Jespersson

Administrativ chef

Sandra Lindqvist

Undersköterska/Teamledare

Liselott Hedberg

Avdelningschef

Helena Strindberg Lindell

Teamledare förrådsarbetare

Hitta på sidan