Verksamhetsnära stöd

Vårt uppdrag är att stödja lasarettets verksamhetsområden med vårdnära- och administrativt stöd samt utveckla dessa områden utifrån verksamhetens behov.

I verksamhetsnära stöd ingår:

  • Medicinsk administration som innefattar lasarettets medicinska sekreterare.
  • Materialteamet.
  • Administrativa enheten. 
  • Biblioteket Infocenter.

Kontakt

Pirjo Dahlgren Jespersson

Administrativ chef

Hitta på sidan