Administrativa enheten

Vårt uppdrag är att stödja lasarettets verksamhetsområden med vårdnära- och administrativt stöd samt utveckla dessa områden utifrån verksamhetens behov.

I administrativa enheten ingår även:

  • Medicinsk administration som innefattar lasarettets medicinska sekreterare
  • Materialteamet
  • Biblioteket Infocenter

Kontakt

Elinora Johansson

Administrativ chef

Liselott Hedberg

Avdelningschef

Helena Strindberg Lindell

Teamledare

Hitta på sidan