Verksamhetsnära stöd

Sidan är under uppbyggnad! Vårt uppdrag är att stödja lasarettets verksamhetsområden med vårdnära- och administrativt stöd samt utveckla dessa områden utifrån verksamhetens behov.

I verksamhetsnära stöd ingår:

  • Medicinsk administration som innefattar lasarettets medicinska sekreterare
  • Steriltekniska enheten samt Materialteamet,
  • Administrativa enheten samt Planeringsteamet. Administrativa enheten har utökats med verksamhetsstöd och bemanning av läkare.

Planeringsteamet har utökats med verksamhetsstöd till läkargruppen på kirurgi samt tillgänglighetsuppföljning.

Kontakt

Britt Söderberg

Administrativ chef

Helena Strindberg Lindell

Teamledare förrådsarbetare

Sandra Lindqvist

Undersköterska/Teamledare

Liselott Hedberg

Avdelningschef

Hitta på sidan