Kursplan

Här kan du läsa kursplanen för Region Uppsala folkhögskolas konstutbildning Konst–Grund.

Målgrupp

 • Deltagare som har ett stort intresse av konst
 • Deltagare som söker en grundlig, teoretisk och praktisk utbildning i konst och vill utvecklas, få inspiration och ge sig själv nya kunskaper och möjligheter
 • Deltagare som vill få möjlighet att prova olika konstnärliga metoder, tekniker och material som exempelvis teckning, måleri, tredimensionell form och rumslig gestaltning.
 • Deltagare som vill fördjupa sig i konstnärligt arbete
   

Syfte

 • Att deltagarna ska utveckla sina konstnärliga praktiska och teoretiska kunskaper inom konstområdet.  
 • Att deltagarna ska få kunskaper i teknik och material inom flera olika konstnärliga områden.

Mål

 • Att deltagarna utvecklar sina konstnärliga arbetsmetoder och verktyg för eventuella fortsatta studier inom konst och relaterat.
 • Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha grundläggande kunskaper om olika tekniker inom gestaltande bild och form, inblick i konstteori och kunna planera och genomföra konstnärliga projekt.
 • Att deltagarna ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.
 • Att deltagarna ska motiveras till att delta i kulturlivet och vara medskapare i en demokratisk samhällsutveckling.
 • Deltagarna ska reflektera över konstens roll i samhället samt få fördjupad kunskap om konst i det offentliga rummet.

Kurslängd

1 år, 35 kursveckor

Kursomfattning

Heltid

Kursupplägg

Utbildningen bygger på att deltagarna får grundläggande kunskaper inom exempelvis teckning, måleri och tredimensionell gestaltning. Deltagarna ska också delta i samtal om sina egna och andras arbeten samt ta del av konsthistoria och samtidskonst. I utbildningen ingår handledning enskilt och i grupp.

Utbildningen ger deltagaren en möjlighet att utvecklas i konstnärligt gestaltningsarbete, alltså både i tekniskt kunnande, idéarbete, iakttagelseförmåga och konstnärlig process. Genom dialog, föreläsningar, studiebesök, genomgångar och diskussioner övas deltagare också i samtal om hur vi kan använda och förstå konst samt konstens roll i samhället. Det självständiga konstprojektet som varje deltagare planerar och genomför i slutet av kursen följs upp genom kontinuerliga deltagarsamtal och handledning. Deltagaren har stora möjligheter att påverka sin utbildning innehållsmässigt och genom individuell anpassning.

Lärare

Sandrine Samuelsson, Jan Matsson och ett flertal gästlärare.

Lokal

Tengbom