Konst – Grundutbildning

Vår konstnärliga grundutbildning vänder sig till dig som har ett intresse av att hitta ditt eget uttryck och din skapande förmåga. Vi ser gärna att du som söker har ett eget engagemang i frågor som rör kultur. Inga förkunskaper krävs.

Kursens innehåll

Under den två terminer långa utbildningen kommer du få jobba med olika konstnärliga uttryck. På höstterminen arbetar vi med fokus på uppgifter kopplat till modernismens ismer, och under vårterminen ägnas stor del av tiden åt eget projektarbete. I utbildningen ingår konsthistoria för att du ska få kännedom och förståelse för konstens uttryck och språk samt en kulturorienterad allmänbildning. Vi besöker utställningar och museer för att få en uppfattning om hur konstnärer har arbetat och hur de arbetar nu.

I undervisningen ingår samtal kring det egna skapandet i seminarie- form. Vi ser samtalen som en viktig del av utbildningen och en möjlighet för dig att hitta ditt konstnärliga språk och utveckla din förståelse för den egna gestaltningsprocessen.

Under utbildningen kommer det ges tillfällen att delta i workshops med inbjudna konstnärer. Du kommer få möjlighet att möta aktiva utövare inom olika kreativa yrken. 

Studieresa

På vårterminen gör vi en gemensam studieresa till ett EU-land. Beslut om destination fattas gemensamt av deltagare och pedagoger. Resan kostar 6 000 kronor. 

Förkunskaper

Det finns inget krav på tidigare erfarenheter inom konst för att ansöka. För att gå utbildningen behöver du ha gymnasiekompetens eller motsvarande kunskaper från annan utbildningsform. Efter utbildningen kan du söka vidare till skolans konstnärliga fördjupningsår. Ditt intresse, din motivation och din vilja att utvecklas är det viktiga.

Mål och syfte

Efter avsluta kurs kommer du ha kunskap om olika tekniker inom bild och form, inblick i konstteori och kulturorientering samt ha utvecklat din förståelse för den egna gestaltningsprocessen. Kursen ger en bra grund för fortsatta studier inom konstområdet.

Lärare

Sandrine Samuelsson, Jan Matsson + gästlärare. 

Kurstid

Kursen är en heltidsutbildning som hålls på plats på Region Uppsala folkhögskola på Wik måndag till fredag. Kursen startar den 21 augusti 2023 och slutar den 7 juni 2024.

Kostnad

Deltagaravgiften är 2 000 kronor per termin. I denna avgift ingår basmaterial, försäkring och kopieringskostnader. Kostnad för studieresa tillkommer. Utbildningen är studiemedelsberättigad. 

Vill du bo på skolan under din utbildning? Läs här!

Ansökan

Ansökan till läsåret 2024/2025 öppnar i november 2023. 

Kontakt

Sandrine Samuelsson

Kursansvarig konst/lärare

Jan Matsson

lärare konst

Ulf Eklund

Skolsekreterare/Administrationssamordnare