Konst – fördjupningsår

Ta kreativiteten till nya höjder och satsa ett år på din egen konstnärliga utveckling! Fördjupningsåret i konst riktar sig till dig som har som mål att söka vidare till högre konstnärliga studier och/eller vill fördjupa dig i ditt eget skapande.

Under vårt ettåriga fördjupningsår får du möjlighet att utvecklas konstnärligt och processinriktat med fokus på ditt eget arbete och din personliga utveckling. 

Kursens innehåll

Undervisningen sker både i grupp och individuellt. Varje vecka hålls guppseminarier tillsammans med dina lärare. Reflektioner kring ditt eget och andras konstnärliga arbete har en central betydelse i utbildningen. Utbildningen bygger på samtal, diskussioner, återkoppling, konstruktiv kritik och dialog. Under fördjupningsåret får du du utforskar etiska, estetiska och samhälleliga perspektiv på bildkonsten, samtidigt som du utvecklas i de konstnärliga teknikerna. Det finns också möjlighet av att följa de workshoppar, utställningsbesök och föreläsningar som ingår i Konst-Grund.

Intyg efter avslutad utbildning

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg på de moment som ingår i utbildningen. 

Förkunskapskrav

Eftergymnasial konstutbildning eller motsvarande.

Att skicka med i ansökan

  • Betyg 
  • Referensperson
  • Personligt brev
  • Dokumentation av 2–5 tidigare arbeten (arbetsprover)
  • Projektplan som beskriver vad, hur och varför du vill arbeta med detta under året (frivilligt)

För att bli antagen till utbildningen behöver din ansökan till kursen vara fullständigt.

Om antagningen

När vi har tagit emot din ansökan görs ett urval och du kan komma att kallas till en intervju. Intervjun är till för att du ska få veta mer om hur det är att studera hos oss samtidigt får vi veta mer om dig. Senast den 7 juni får du ett antagningsbesked från oss som du behöver tacka ja eller nej till. 

Urval

I urvalet tittar vi på arbetsprover, intervju, engagemang och gruppsammansättning. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till skolan. 

Mål och syfte

Utbildningen utgör en bra grund för högre studier inom konstområdet. Efter avslutad utbildning har du fått fördjupa dig i olika projekt och konstnärliga praktiker samt fått hjälp att sammanställa arbetsprover inför ansökan till fortsatta studier eller arbete. 

Lärare

Sandrine Samuelsson, Jan Matsson + gästlärare. 

Lokaler

Undervisningen hålls i skolans ateljéer i den fristående magasinbyggnaden Tengbom. Skolan är utrustad med digital studio, skulpturverkstad med keramikugn, ljudstudio, stora ljusa ateljéer samt trä- och metallverkstad.

Kurstid

Kursen är en heltidsutbildning som hålls på plats på Region Uppsala folkhögskola på Wik måndag till fredag. Kursen startar den 19 augusti 2024 och slutar den 30 maj 2025. 

Kostnad

Deltagaravgiften är 1 700 kronor per termin. I denna avgift ingår basmaterial, försäkring och kopieringskostnader. Extra materialkostnader tillkommer beroende på förbrukning och val av projekt. All undervisning är avgiftsfri. Utbildningen är studiemedelsberättigad. 

Internat

Vårt internatboende på Wik finns till för dig som vill ha närhet till skolan och gemenskap. Vill du bo på skolan under din utbildning? Läs mer här! 

Ansökan

Ansökan till höstterminen 2024 är stängd. Ansökan till höstterminen 2025 öppnar i december 2024.

Kontakt

Sandrine Samuelsson

Kursansvarig konst/lärare

Jan Matsson

lärare konst

Ulf Eklund

Skolsekreterare/Administrationssamordnare