Konst - fördjupningsår

Vill du fördjupa ditt konstnärliga arbete? Denna fördjupningskurs lämpar sig för dig som kanske har som mål att söka vidare till högre konstnärliga studier eller vill fördjupa dig i ditt eget skapande.

Under vårt ettåriga fördjupningsår får du möjlighet att utvecklas konstnärligt och processinriktat med fokus på ditt eget arbete och din personliga utveckling.

Kursens innehåll

Undervisningen sker både i grupp och individuellt. Varje vecka hålls guppseminarier tillsammans med handledare och det finns också möjlighet av att följa de workshoppar, utställningsbesök och föreläsningar som ingår i Konst-Grund. Utbildningen bygger på samtal, diskussioner, återkoppling, konstruktiv kritik och dialog med dina lärare, som alla är verksamma konstnärer. Du utforskar etiska, estetiska och samhälleliga perspektiv på bildkonsten, samtidigt som du utvecklas i de konstnärliga teknikerna.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Antagningsprov

Antagningsprov i form av en individuell och godkänd projektplan.

Förkunskaper

Eftergymnasial konstutbildning eller motsvarande.

Mål och syfte

Utbildningen utgör en bra grund för högre studier inom konstområdet. Efter avslutad utbildning har du fått fördjupa dig i olika projekt och konstnärliga praktiker samt fått tid och vägledning att sammanställa arbetsprover inför ansökan till fortsatta studier. 

Kurstid

Kursen är en heltidsutbildning som hålls på plats på Region Uppsala folkhögskola på Wik måndag till fredag. Kursen startar den 21 augusti 2023.

Kostnad

Deltagaravgiften är 1 500 kronor per termin. I denna avgift ingår basmaterial, försäkring och kopieringskostnader. Extra materialkostnader tillkommer beroende på förbrukning. All undervisning är avgiftsfri.

Vill du bo på skolan under din utbildning? Läs mer här! 

Ansökan

Ansökan till läsåret 2024/2025 öppnar i november 2023.

Kontakt

Sandrine Samuelsson

Kursansvarig konst/lärare

Jan Matsson

lärare konst

Ulf Eklund

Skolsekreterare/Administrationssamordnare