Fördjupningskurs i straffrätt HT 22

En fördjupningskurs i straffrätt för dig som tolk. Vi träffas under tre kurshelger med start den 21 oktober 2022. Sista ansökningsdag 30 september.

Kursen kommer att behandla de avsnitt ur "Juridik påbyggnadskurs" som ingick i den gamla grundutbildningen, men som tagits bort i den nya grundutbildningen. Dessutom kommer kursen att fördjupa sig ytterligare i vissa delar samt innehålla en del nya moment.

Kursinnehåll

  • Brotten.
  • Brottmålsprocessen.
  • Straffen och påföljderna.
  • Straffens principer.
  • Brottens uppbyggnad.
  • Rättsprocessen från brott till straff.

Kursen omfattar 60 timmar varav 40 timmar realia och 20 timmar språkhandledning.

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på tre kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola. Datumen för kurshelgerna hösten 2022 är  oktober, november samt november. Varje kurshelg börjar på fredagar klockan 15 och avslutas på söndagar klockan 17.

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är du som uppfyller något av kraven nedan. Rangordning vid antagningen sker enligt följande:

  1. Auktoriserade tolkar.
  2. Fullgjord grundutbildning under tillsyn av MYh med erhållet utbildningsbevis.
  3. Registrerad som yrkesverksam tolk i minst 10 år.

Kostnad

600 kronor för kurs inklusive lunch lördag och söndag samt middag fredag och lördag under samtliga tre kurshelger.

Boende

Boendet på Wik kostar 200 kronor per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard, inklusive frukost och kvällsfika. Anmälan för boende under de tre kurshelgerna gör du på samma digitala blankett som kursanmälan. 

Anmälan

Anmälan görs via digitalt anmälningsformulär som finns här nedanför senast 30 september. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan. 

 

Sök kursen här!

Länk till ansökan

Kontakt

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

Laura Valdeson