Fördjupningskurs i straffrätt VT 24

En fördjupningskurs i straffrätt för dig som tolk. Vi träffas under tre kurshelger med start den 15 mars 2024.

Under kursen i rättstolkning/domstolstolkning får du handledning inför tolkning i domstol samt fördjupade kunskaper i straffrätt.

Kursinnehåll

  • Brotten.
  • Brottmålsprocessen.
  • Straffen och påföljderna.
  • Straffens principer.
  • Brottens uppbyggnad.
  • Rättsprocessen från brott till straff.

Kursen omfattar 60 timmar varav 40 timmar realia och 20 timmar språkhandledning.

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på tre kurshelger och ges på plats på Wik, Region Uppsala folkhögskola. Datumen för kurshelgerna är 15-17 mars, 22-24 mars och 5-7 april. Varje kurshelg börjar på fredagar klockan 15 och avslutas på söndagar klockan 17.

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är du som uppfyller något av kraven nedan. Rangordning vid antagningen sker enligt följande:

  1. Auktoriserade tolkar.
  2. Fullgjord grundutbildning under tillsyn av MYh med erhållet utbildningsbevis.
  3. Registrerad som yrkesverksam tolk i minst 10 år.

Kurslitteratur

Nya Juridik för tolkar, Ulvås BM, senaste upplagan 2023. Lärarens eget material.

Lärare

Peter Wiesler

Kostnad

Kurs inklusive lunch kostar 1 200 kronor. 

Boende

Det finns möjlighet att boka boende på Wik under kurshelgerna. Kostnad för boende, inklusive helpension är 2 040 kronor. 

Anmälan

Sista ansökningsdag 27 februari. Anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angivits . 

Låter kursen som något för dig, sök den här!

Länk till ansökan

Kontakt

Tazhan Kader

lärare/tolkkursadministratör

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör