Grundutbildning till kontakttolk HT 24

Hos oss på Region Uppsala folkhögskola på Wik utanför Uppsala kan du läsa till kontakttolk. Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50 procent). Vi tar emot sena ansökningar från dig med tolkspråk ukrainska, polska, engelska, lettiska och persiska. Välkommen med din ansökan!

Syftet med kursen är att utbilda dig som ska tolka ute i samhället till kontakttolk. Utbildningen innehåller de steg som behövs för att bli prövad som tolk i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Grundutbildningen till kontakttolk har Myndigheten för yrkeshögskolan som huvudman, och följer deras studieplan.

Du som har genomgått utbildningen kan ansöka om att få upptas i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Distans och närträffar

Studierna ges på halvfart, 50 procent, och på distans. Det betyder att du ska studera omkring 20 timmar i veckan. Utbildningen till kontakttolk upplevs av många som krävande och du behöver avsätta ordentligt med tid för att klara utbildningen. Eftersom studierna är på distans måste du ha en dator och en bra internetuppkoppling. Det är också viktigt att du är van vid att arbeta framför datorn.

Distans betyder att du kan studera hemma eller där det passar dig, men vid sex tillfällen under studieåret ska du vara med på fysiska träffar, så kallade närträffar. De fysiska träffarna hålls på plats på Wik, två mil utanför Uppsala. På dessa träffar studerar du på plats onsdag/torsdag till och med söndag. Du får då möta dina kurskamrater och lärare och öva på att tolka och skriva prov.

Utbildningen inleds med en fem dagar lång träff på Wik. Under denna träff får du gå en introduktionskurs på tre dagar, och efter det påbörjas ytterligare två delkurser.

Så ser utbildningen ut

Utbildningen till kontakttolk består av sex delkurser. Fem av delkurserna ges i direkt anslutning till varandra. En av kurserna löper över hela året, samtidigt som de andra kurserna ges.

Delkurserna som ges efter varandra

  • Introduktionskurs
  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Migrationstolkning
  • Juridik för tolkar

Delkurs som löper över hela året

"Tolketik och tolkteknik".

Kursbevis och utbildningsbevis

Efter varje delkurs får du som gått kursen och fått godkänt, ett kursbevis där det står tydligt vilka moment kursen innehållit. När hela utbildningen är avslutad får den som fått godkänt på alla delkurser ett utbildningsbevis.

Om du inte klarar av utbildningen kan du göra omprov eller gå om hela eller delar av kurserna.

Du som har fått ett utbildningsbevis kan ansöka om att bli upptagen i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar. Du ansöker då direkt till Kammarkollegiet.

Språk

Vilka språk som ingår i utbildningen är inte fastlagt när kursansökan öppnar, utan bestäms av hur många som har sökt utbildningen med ett visst språk. Vi tar också hänsyn till samhällets behov av tolkar i olika språk på arbetsmarknaden. Utbildningen kan starta med upp till sex språkgrupper. Det behövs fem deltagare med samma språk för att starta en språkgrupp, men för mindre vanliga tolkspråk kan grupperna också ha färre deltagare. Vi kan inte säga i förväg vilka språk som förekommer på utbildningen, därför uppmanar vi alla att söka. Inför kursstart hösten 2024 tar vi emot sena ansökningar från sökande med tolkspråk: persiska, ukrainska, polska, engelska och lettiska. 

Ekonomi

Varje delkurs på utbildningen har en avgift på 600 kronor. Därmed kostar hela grundutbildningen till kontakttolk 3 600 kronor. Du ska också betala en depositionsavgift på 1000 kronor till skolan, som du får tillbaka om du klarar utbildningen. Avbryter du utbildningen i förtid får du inte tillbaka depositionsavgiften.

Utöver kursavgiften behöver du betala boende och mat när du är på dina träffar på Wik.

Du som går utbildningen har rätt till studiestöd från CSN. Om du inte är berättigad att få studiestöd från CSN kan du få ett extra bidrag för mat och boende på skolan. Alla deltagare har rätt till reseersättning till och från varje träff.

Förkunskaper

Du som ska gå utbildningen behöver svensk treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning i annat land. Du ska också ha godkända betyg i Svenska 2/Svenska B eller Svenska som Andraspråk 2/B, på gymnasienivå. Du ska kunna läsa och förstå informationstexter och facktexter, och uttrycka dig i skrift både på svenska och på tolkspråket. På förkunskapstestet prövar vi dina kunskaper och färdigheter genom prov och intervjuer.

Du behöver också en dator med bra internet-uppkoppling, och du ska vara van vid att använda din dator.

Urval och förkunskapstest

Du kan söka tolkutbildningen på vilket tolkspråk som helst. Vi kan bara ge utbildningen med max sex språk åt gången, så vissa språk kommer att väljas bort. De språk som blir aktuella för utbildningen bestäms när vi har fått in alla ansökningar. Behovet på arbetsmarknaden vägs också in i valet av språk. Du får besked några veckor efter sista ansökningsdatum vilka språk som kommer att bli aktuella för årets tolkutbildning.

Du som har grundläggande behörighet och som sökt med ett språk som valts ut till utbildningen, kommer att kallas till ett obligatoriskt förkunskapstest. På testet prövas dina språkkunskaper i både svenska och tolkspråket. Om du blir antagen eller inte bestäms utifrån de resultat du fått på förkunskapstestet.

Tider för utbildningen och ansökan

Grundutbildningen till kontakttolk startar höstterminen 2024. Läsårstider: 4/9 – 15/12 2024 samt 7/1 – 14/6 2025

Ansökan

Ansökan är endast öppen för dig som söker utbildningen i tolkspråk ukrainska, polska, engelska, lettiska och persiska.  

Sök utbildningen här!

Länk till ansökningsformulär

Kontakt

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör