Preparandkurs AT – HT 24

Förbered dig inför Kammarkollegiets auktorisationsprov till tolk! Preparandkurs AT är till för dig som är tolk och vill genomföra Kammarkollegiets auktorisationsprov till allmän tolk (AT). Syftet med kursen är att förbereda dig inför auktorisationsprovet.

Efter genomgången kurs ska du som deltagare ha fått möjlighet att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter på de områden som ingår i auktorisationsprovet, för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Förkunskap och villkor

Du som vill delta i preparandkursen ska kunna dokumentera att du är verksam som tolk (intyg från tolkförmedling) och har deltagit i grundläggande tolkutbildningar. Företräde ges till sökande med i första hand godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. I andra hand prioriterar vi sökande med minst två godkända kursbevis från samma utbildning. Tolken ska också ha för avsikt att gå upp i det i tid närmast liggande auktorisationsprov som anordnas.

Kursupplägg

Kursen innehåller 110 studietimmar, varav 60 består av realia och 50 av språkhandledning. På kursen repeterar och uppdaterar deltagarna i första hand den realia och terminologi som ingår i grundutbildningens delkurser, vilka är:

 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning.

Kursen innehåller också förberedelser inför testning i allmän språkfärdighet i Svenska samt Tolketik och Tolkningsteknik.

Kurstillfällen

Kursen ges under fem helger, fredag-söndag, med start på fredagar kl. 15.00 och avslut på söndagar kl. 17.00. Kurshelgerna infaller enligt följande:

Realia

 • 16-18 augusti
 • 23-25 augusti
 • 6-8 september

Språkhandledning

 • 13-15 september
 • 27-29 september

Kurslitteratur

Kurslitteraturen baseras på aktuell litteratur från grundutbildningen. Kurslitteratur ingår ej i kursavgiften utan införskaffas av deltagarna själva efter behov.

 • Samhällskunskap för tolkar, Brittmari Ulvås Mårtensson, Läroverket i Småland AB
 • Medicin 1, Urban Gillå, Sanoma utbildning
 • Migrationskunskap, Brittmari Ulvås Mårtensson, Läroverket i Småland AB
 • Juridik, Brittmari Ulvås Mårtensson, Läroverket i Småland AB
 • Den tvåpartiska tolken, Hanne Skaaden, Sköna konster

Lärare

Realia: Peter Wiesler

Språkhandledning: ej fastställt

Kostnad

Kurs under fem kurserhelg, inklusive måltider, kostar 1 600 kronor.

Boende

Det finns möjlighet att boka boende under kurshelgerna. Boende, inklusive kurs och helpension kostar 3 000 kronor. 

Anmälan

Sista anmälningsdag är tisdag 28 maj. Anmälan är bindande, vilket innebär att du förbinder dig att betala den kostnad som angivits.

Ansök till Preparandkurs AT här!

Länk till ansökan.

Kontakt

Tazhan Kader

lärare/tolkkursadministratör

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör