Tolkning av idiomatiska uttryck i svenskan

Öka dina kunskaper om och möjligheter till användning av svenskans idiom, med fokus på vardagligt tal- och skriftspråk. Kursen riktar sig grundutbildade kontakttolkar och till auktoriserade verksamma kontakttolkar.

Kursen i tolkning av idiomatiska uttryck i svenskan ges i syfte att öka tolkens kunskaper om och möjligheter till användning av svenskans idiom, med fokus på vardagligt tal- och skriftspråk.

Kursens centrala innehåll

  • Fasta fraser
  • Idiomatiska uttryck
  • Partikelverb
  • Ordpar
  • Slang
  •  Talesätt
  •  Liknelser
  •  Ordspråk

Antal studietimmar: 40 timmar, enbart realia.

Förkunskapskrav

Genomgången grundutbildning med mycket goda kunskaper i svenska.

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på två kurshelger och ges på plats på Wik, Region Uppsala folkhögskola. Datumen för kurshelgerna är 24-26 maj och 7-9 juni. Varje kurshelg börjar på fredagar klockan 15 och avslutas på söndagar klockan 17.

Kurslitteratur

Hallström, Östberg: Svår svenska

Lärare

Bengt Unde

Kostnad

Kurs inklusive lunch kostar 1000 kronor.

Boende

Det finns möjlighet att boka boende på Wik under kurshelgerna. Boende, inklusive kurs och helpension kostar 1 560 kronor. 

Anmälan

Sista anmälningsdag 6 maj.  Anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angivits. 

Sök kursen här!

Länk till ansökan

Kontakt

Tazhan Kader

lärare/tolkkursadministratör

Martin Svanström

Tolkkursansvarig