Fördjupningskurs i uttal och prosodi

Det här är en kurs för dig som är tolk och som vill förbättra din svenska med fokus på uttal och prosodi.

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas uttal, både när det gäller enskilda ljud (fonem) och satsmelodin (prosodin), det vill säga intonation, rytm och dynamik.

Kursinnehåll

  • rytm och melodi
  • betoningsregler i svenskan
  • ordbetoning, ordaccenter,frasbetoning, satsbetoning
  • betoning vid känslor och attityder
  • reduktioner av ljud
  • praktiska övningar

Antal studietimmar

Kursen omfattar 20 studietimmar, endast realia.

Kurslitteratur

Lärarens egna  material.

Förkunskapskrav

Kursen vänder sig till registrerade tolkar med mycket goda kunskaper i svenska.

Kurstillfällen

Datum för kurshelgen är 8–10 november 2024. Kurshelgen startar fredagen 8 november kl. 15.00 och avslutas söndag 10 november kl. 17.00. Kursen hålls på Wik, två mil utanför Uppsala.

Lärare

Bengt Unde

Kostnad

Kurs inklusive måltider kostar 800 kronor.

Boende

Det finns möjlighet att boka boende under kurshelgen. Boende, inklusive kurs och måltider kostar 1 080 kronor.

Anmälan

Sista anmälningsdag är tisdag 1 oktober. Anmälan är bindande, vilket innebär att du förbinder dig att betala den kostnad som angivits.

Sök utbildningen här!

Länk till ansökan

Kontakt

Tazhan Kader

lärare/tolkkursadministratör

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör