Forskning och utbildning

Klinisk forskning skapar kunskap som utvecklar och förbättrar vården. På så sätt blir forskningen till nytta för patienterna. Det är därför klinisk forskning är ett kärnuppdrag för hälso- och sjukvården.

Ett av regionfullmäktiges strategiska mål är att Region Uppsala ska vara internationellt erkända inom forskning och innovation. Det betyder att vi ska ta oss an utmanande forskningsfrågor och att resultaten ska hålla hög kvalitet. Resultaten ska få effekt på patienters behandling, hälsa och livskvalitet på deras upplevelse av hälso- och sjukvården.

Eftersom klinisk forskning är grunden för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård bidrar den till att uppnå övriga strategiska mål och även målet om attraktiv arbetsgivare och ekonomi i balans.

Samarbeten på bred front

Det långvariga och nära samarbetet med Uppsala universitet ska förstärkas. Den nära samverkan med Vetenskapsområdet för medicin och farmaci visar sig i en gemensam strategi för klinisk forskning, medicinsk utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården. Även samarbete med andra vetenskapsområden kan stärka den kliniska forskningen.

Ytterligare ett exempel på god samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala universitet är Uppsala clinical research center, som är Sveriges största akademiska kliniska forskningscentrum.

Region Uppsala och Uppsala universitet driver gemensamt Uppsala biobank, som har tagit en ledande position i Sverige, bland annat genom att vara först med att införa sjukvårdsintegrerad biobanking. Även inom välfärdsforskning finns samverkan mellan Region Uppsala och sociologiska institutionen.

Vi stödjer forskning

Region Uppsala stödjer de som bedriver klinisk forskning genom att se till så att de får rätt förutsättningar. Dessutom stödjer vi den sjukvårdsregionala satsningen på Forum Uppsala-Örebro, som har ett uppdrag att stötta samverkan inom sjukvårdsregionen mellan olika intressenter av kliniska studier och regionala verksamhetsföreträdare.

Region Uppsala stödjer också det regionala forskningsrådet som i sin tur stödjer klinisk forskning i sjukvårdsregionen. Regionen stödjer självklart också patienterna och invånarna genom samverkan med patient- och brukarorganisationer och genom fokus på personcentrerad vård.

FoU Socialtjänst

Forsknings- och utvecklingsstöd som syftar till att socialtjänsterna i Uppsala län, inklusive berörd hälso- och sjukvård, ska kunna hjälpa människor utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Läs mer om FoU Socialtjänst

Kontakt

Avdelningen för Forskning Innovation och Näringsliv

Direkttelefon: 018-611 00 00
Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala