Fakturera Region Uppsala

För att fakturera oss skickar du en elektronisk faktura (e-faktura). Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Peppolformat och Svefakturaformat, däremot räknas inte pdf-fakturor via mail som elektroniska.

English version

Rätt fakturareferens och adress

Samtliga fakturor som skickas till Region Uppsala ska innehålla antingen ett ordernummer eller ett referensnummer samt rätt fakturaadress. Dessa uppgifter lämnas av beställaren på Region Uppsala.

Fakturareferens

Fakturan ska märkas med ett ordernummer eller ett referensnummer:

  • Region Uppsalas ordernummer innehåller totalt åtta tecken som börjar med siffran fem, till exempel 5XXXXXXX.
  • Region Uppsalas referensnummer innehåller totalt nio tecken som börjar med två bokstäver och därefter sju siffror i en följd, till exempel AS1234567.

Fakturaadress

Region Uppsalas fakturaadresser

Skicka e-faktura till Region Uppsala

E-faktura via PEPPOL

  • Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0088:7332403000008

I filen för PEPPOL BIS BILLING format ska referensen placeras i Tagg <cbc:BuyerReference>AS1234567</cbc:BuyerReference>

E-faktura via Svefaktura

För att skicka Svefaktura behöver du säkerställa att Region Uppsala finns uppsatt i mottagaregistret hos er VAN operatör/fakturaväxel (er systemleverantör).

  • Vår GLN-kod för att ta emot Svefaktura är 7332403000008
  • Vår VAN-operatör är OpusCapita

I filen för Svefaktura ska referensen placeras i Tagg:
RequisitionistDocumentReference

OBS att nedanstående referens är ett exempel.
 <RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>AS1234567</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

E-faktura via leverantörsfakturaportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektronisk faktura till Region Uppsala så kan du registrera fakturan manuellt i vår leverantörsfakturaportal. Tjänsten tillhandahålls av Opus Capita Solutions. Det är kostnadsfritt.
Registrera din digitala e-faktura i leverantörsportalen

Pappersfaktura

I de fall en e-faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet får pappersfaktura skickas till Region Uppsala.

Lag om e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Information om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor hos Myndigheten för digital förvaltning.

Kontakt

Resurscentrum Region Uppsala Ekonomiservice

Vid frågor om fakturor till Region Uppsala.

Telefon: 018-611 01 90
E-post: ekonomiservice@regionuppsala.se