Fakturera Region Uppsala

För att fakturera oss skickar du en elektronisk faktura (e-faktura). Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Peppolformat, däremot räknas inte pdf-fakturor via mail som elektroniska.

English version

Skicka e-faktura till Region Uppsala

Samtliga fakturor som skickas till Region Uppsala ska enligt lag vara i formatet e-faktura. Undantaget är de fall där en e-faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Skicka e-faktura via PEPPOL

Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0088:7332403000008.

I filen för PEPPOL BIS BILLING format ska referensen placeras i Tagg <cbc:BuyerReference>AS1234567</cbc:BuyerReference>

Skicka e-faktura via Svefaktura

För att skicka Svefaktura behöver du säkerställa att Region Uppsala finns uppsatt i mottagaregistret hos er VAN operatör/fakturaväxel (er systemleverantör).

  • Vår GLN-kod för att ta emot Svefaktura är 7332403000008.
  • Vår VAN-operatör är OpusCapita.

I filen för Svefaktura ska referensen placeras i Tagg:
RequisitionistDocumentReference

OBS att nedanstående referens är ett exempel:

<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>AS1234567</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Skicka e-faktura via leverantörsfakturaportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektronisk faktura till Region Uppsala så kan du registrera fakturan manuellt i vår leverantörsfakturaportal. Tjänsten tillhandahålls av Opus Capita Solutions. Det är kostnadsfritt. Registrera din digitala e-faktura i leverantörsportalen.

Rätt fakturareferens och adress

Samtliga fakturor som skickas till Region Uppsala ska innehålla antingen ett ordernummer eller ett referensnummer samt rätt fakturaadress. Dessa uppgifter lämnas av beställaren på Region Uppsala.

Fakturareferens

Fakturan ska märkas med ett ordernummer eller ett referensnummer:

  • Region Uppsalas ordernummer innehåller 11R + åtta tecken, till exempel 11R5XXXXXXX.
  • Region Uppsalas referensnummer innehåller totalt nio tecken som börjar med två bokstäver och därefter sju siffror i en följd, till exempel AS1234567.

Fakturaadress

Region Uppsalas fakturaadresser.

Kontakt

Region Uppsala Ekonomiservice

Vid frågor om fakturor till Region Uppsala.

Telefon: 018-611 01 90

E-post: ekonomiservice@regionuppsala.se