AT-, BT- och ST-tjänstgöring

Region Uppsala erbjuder AT-, BT- och ST-tjänstgöring på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt inom Nära vård och hälsa.

AT-tjänstgöring

Allt om AT i Region Uppsala

Information om seminarier, studiedagar och prov.

Sidorna är under uppbyggnad.

BT-tjänstgöring

Bastjänstgöringen i Region Uppsala är fristående från ST och är en visstidsanställning på 12 månader (BT-utbildningstjänst).

ST-tjänstgöring

Du får specialistkompetens i allmänmedicin via tjänstgöring på vårdcentral med handledare samt sidoutbildningar.

Information om bland annat seminarier, sidotjänstgöring och kurser.