AT, BT och ST

Region Uppsala erbjuder allmäntjänstgöring, bastjänstgöring och specialiseringstjänstgöring på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och inom Nära vård och hälsa.

Allmäntjänstgöring (AT)

Allt om AT i Region Uppsala

Information om seminarier, studiedagar och prov.

Bastjänstgöring (BT)

Bastjänstgöringen i Region Uppsala är fristående från ST och är en visstidsanställning på 12 månader (BT-utbildningstjänst).

ST - allmänmedicin

Du får specialistkompetens i allmänmedicin via tjänstgöring på vårdcentral med handledare samt sidoutbildningar.

Information om bland annat seminarier, sidotjänstgöring och kurser.

ST - sjukhusbaserade specialiteter

På Akademiska sjukhuset finns bred kompetens inom en mängd områden och en omfattande högspecialiserad vård. På sjukhuset finns ca 350 ST-tjänster fördelat på drygt femtio olika specialiteter