AT- och ST-tjänstgöring

Region Uppsala erbjuder AT- och ST-tjänstgöring på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt inom Nära vård och hälsa.

AT-tjänstgöring

Som AT-läkare kommer du att, under handledning av en specialist i allmänmedicin, tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.
Information om seminarier, studiedagar och prov.

ST-tjänstgöring

Du får specialistkompetens i allmänmedicin via tjänstgöring på vårdcentral med handledare samt sidoutbildningar.
Information om bland annat seminarier, sidotjänstgöring och kurser.