AT-tjänstgöring

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.

Studierektorn har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier 2022 

  • 9 juni
    Tema: Hypertoni, blodfetter och riskbedömning. Föreläsare: Karl Laurell, ST i allmänmedicin. Lokal: Norlandersalen, ing 10
  • 1 september
  • 20 oktober
  • 15 december

Ev länk, vid digitala seminarier, skickas ca 10 dagar innan seminariet.

AT-seminarierna är halv- eller heldagar, med start klockan 09.00 och ingår i tjänstgöringen. De gånger det är halvdagar har man lästid resten av dagen. Frånvaro anmäls via e-post till studierektor camilla.fryckstedt@regionuppsala.se  

Vid fysiska seminarier ingår fika under för- och ev eftermiddag, lunch betalas av dig som deltagare.

Studiedagar för AT-läkare

Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala. Heldagar som ingår i AT-tjänsten.

  • 13 maj 2022

Datum 2022 för eAT-provet

  • 20 maj
  • 26 augusti
  • 18 november

Dokument och information

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Distriktsläkare

Jennifer Blom

Administratör