AT-tjänstgöring

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.

Studierektorn har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier VT23

För de AT -läkare som då befinner sig i Primärvården

 • 16 februari
  Kl 1300-1630
  Tema: Borrelia och tolkning av antikroppar - Elisabet Skoog
  Lokal: Hedstrandsalen, ing 70
 • 16 mars
  Lokal: Gemzellsalen, ing 95/96
 • 4 maj
  Lokal: Boströmsalen, ing 30
 • 7 juni (obs! onsdag)
  Lokal: Boströmsalen, ing 30

AT-seminarierna är halv- eller heldagar, med start klockan 09.00 och ingår i tjänstgöringen. De gånger det är halvdagar har man lästid resten av dagen. Frånvaro anmäls via e-post till studierektor camilla.fryckstedt@regionuppsala.se  

Vid fysiska seminarier ingår fika under för- och ev eftermiddag. Lunch betalas av dig som deltagare.

Studiedagar för AT-läkare

Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala. Heldagar som ingår i AT-tjänsten.

Datum 2023 för eAT-provet

 • 24 februari 2023
 • 26 maj 2023
 • 1 september 2023
 • 24 november 2023

Dokument och information

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Specialist i allmänmedicin, Studierektor AT

Jennifer Blom

Administratör