AT-tjänstgöring

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.

Studierektorn har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier HT21

  • 11 november, heldag, Akademihotellet, Clasonsalen
    Sven Wåhlin och Karin Salomonsson Wohlin - Riskbruk och motiverande samtal. 
  • 16 december, halvdag, Digital föreläsning
    Johanna Carlson -Psykisk ohälsa inom PV
    Sara Smedgård - Våld i nära relation

Ev länk skickas ca 10 dagar innan seminariet.

AT-seminarierna är halv- eller heldagar, med start klockan 09.00 och ingår i tjänstgöringen. De gånger det är halvdagar har man lästid resten av dagen. Frånvaro anmäls till studierektor Camilla Forsberg Fryckstedt via e-post. 

Vid fysiska seminarier ingår frukt och fika under för- och eftermiddag, lunch betalas av dig som deltagare.

Studiedagar för AT-läkare

Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala. Heldagar som ingår i AT-tjänsten.

  • 10 december. Tema Läkemedel

AT-prov 2021

  • 19 november

Dokument och information

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Distriktsläkare

Jennifer Blom

Administratör