AT-tjänstgöring i primärvården

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.

Studierektorn har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Specialist i allmänmedicin, Studierektor AT

Jennifer Blom

ST-samordnare

Jesper Hävermark

Verksamhetschef

Hitta på sidan