AT-tjänstgöring

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.

Studierektorn har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier HT22 & VT23

För de AT -läkare som då befinner sig i Primärvården

HT22

 • 20 oktober
  Tid: 0900-1600
  Ämne: Fm - Jämlikhet. Em - STRAMA
  Lokal: Carlssonsalen, ing 100, UAS
 • 15 december
  Tid: 
  Ämne: Reumatologi i primärvård
  Lokal: Carlssonsalen, ing 100, UAS

VT23

 • 16 februari
 • 16 mars
 • 4 maj
 • 7 juni (obs! onsdag)

Ev länk, vid digitala seminarier, skickas ca 10 dagar innan seminariet.

AT-seminarierna är halv- eller heldagar, med start klockan 09.00 och ingår i tjänstgöringen. De gånger det är halvdagar har man lästid resten av dagen. Frånvaro anmäls via e-post till studierektor camilla.fryckstedt@regionuppsala.se  

Vid fysiska seminarier ingår fika under för- och ev eftermiddag. Lunch betalas av dig som deltagare.

Studiedagar för AT-läkare

Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala. Heldagar som ingår i AT-tjänsten.

Datum 2022-2023 för eAT-provet

 • 18 november 2022
 • 24 februari 2023
 • 26 maj 2023
 • 1 september 2023
 • 24 november 2023

Dokument och information

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Distriktsläkare, Studierektor AT

Jennifer Blom

Administratör