AT-tjänstgöring

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.

Studierektorn har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier VT21

  • 11 februari - digital föreläsning
    Tema: Maria Holstad  Äldrepsykatri
  • 8 april
  • 3 juni

AT-seminarierna är halv- eller heldagar, med start klockan nio och ingår i tjänstgöringen. De gånger det är halvdagar har man lästid resten av dagen. Frånvaro anmäls till Johan Wallström via e-post. 

Vid fysiska seminarier ingår frukt och fika under för- och eftermiddag, lunch betalas av dig som deltagare.

Studiedagar för AT-läkare

Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala. Heldagar som ingår i AT-tjänsten.

AT-prov 2021

  • 26 februari
  • 21 maj
  • 27 augusti
  • 19 november 

Dokument och information

Kontakt

Johan Wallström

Distriktsläkare

Jennifer Blom

Administratör