AT-tjänstgöring

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.

Studierektorn har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier 2021

  • 7 oktober - Dr Ove Andersson, STRAMA
  • 11 november (heldag) - Sven Wåhlin och Karin Salomonsson Wohlin - Riskbruk och motiverande samtal. 
  • 16 december

Lokal: Carlssonsalen, ing 100, UAS.
Beroende på utvecklingen kan hösten seminarier ställas om till digitala.

AT-seminarierna är halv- eller heldagar, med start klockan nio och ingår i tjänstgöringen. De gånger det är halvdagar har man lästid resten av dagen. Frånvaro anmäls till Johan Wallström via e-post. 

Vid fysiska seminarier ingår frukt och fika under för- och eftermiddag, lunch betalas av dig som deltagare.

Studiedagar för AT-läkare

Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala. Heldagar som ingår i AT-tjänsten.

AT-prov 2021

  • 27 augusti.
  • 19 november.

Dokument och information

Kontakt

Johan Wallström

Distriktsläkare

Jennifer Blom

Administratör