AT-tjänstgöring i primärvården

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.

Studierektorn har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier HT23-HT24

För de AT -läkare som då befinner sig i Primärvården. Närvaron är obligatorisk.

 • 22 november (obs! nytt datum)
  Lokal: Baranysalen, ing 78/79
 • 14 december 
  Lokal: Biblioteket, ing 78/79
 • 7 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni

AT-seminarierna är halv- eller heldagar och ingår i tjänstgöringen. De gånger det är halvdagar har man lästid resten av dagen. Frånvaro anmäls via e-post till studierektor camilla.fryckstedt@regionuppsala.se  

Vid fysiska seminarier ingår fika under för- och/eller eftermiddag. Lunch betalas av dig som deltagare.

Studiedagar för AT-läkare

Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala. Heldagar som ingår i AT-tjänsten.

Datum 2023-2024 för eAT-provet

 • 24 november 2023
 • 23 februari 2024
 • 24 maj 2024
 • 30 augusti 2024
 • 22 november 2024

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Specialist i allmänmedicin, Studierektor AT

Jennifer Blom

Administratör