AT-tjänstgöring

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.

Studierektorn har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier 2023

För de AT -läkare som då befinner sig i Primärvården

  • 7 juni (obs! onsdag)
    Lokal: Boströmsalen, ing 30
  • 21 september
  • 26 oktober
  • 23 november
  • 14 december 

AT-seminarierna är halv- eller heldagar och ingår i tjänstgöringen. De gånger det är halvdagar har man lästid resten av dagen. Frånvaro anmäls via e-post till studierektor camilla.fryckstedt@regionuppsala.se  

Vid fysiska seminarier ingår fika under för- och/eller eftermiddag. Lunch betalas av dig som deltagare.

Studiedagar för AT-läkare

Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala. Heldagar som ingår i AT-tjänsten.

Datum 2023 för eAT-provet

  • 26 maj 2023
  • 1 september 2023
  • 24 november 2023

Dokument och information

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Specialist i allmänmedicin, Studierektor AT

Jennifer Blom

Administratör