För dig som handleder AT

Tack för att du välkomnar en ny AT-läkare till primärvården, för det du arbete gör och det engagemang du har för våra utbildningsläkare!
Nedan följer några punkter för vägledning i ditt handledarskap, saker viktiga för att åstadkomma en bra vårdcentralsplacering för AT-läkaren.

AT får handledas av antingen Specialist i Allmänmedicin eller ST-läkare i Allmänmedicin. Man skiljer dock mellan handledning och instruktion där den senare åsyftar daglig anvisning om verksamhetsspecifika tekniker, tillvägagångssätt och patientfall vilket kan ges av samtliga med tillräcklig kompetens inom området.

AT är både mål- och tidsstyrt. För att säkerställa att AT-läkaren når de av Socialstyrelsen uppsatta målen är det av stor vikt att handledaren har god kunskap om aktuell målbeskrivning.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om allmäntjänstgöring för läkare (socialstyrelsen.se)

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Specialist i allmänmedicin, Studierektor AT