För dig som gör AT

Information till AT-läkare

Nu är det dags för den sista delen av din AT-tjänstgöring där du ska få tjänstgöra på en vårdcentral under 6 månader. Det är nu du ska få möjlighet att använda de redskap du samlat på dig under det första året för att bedöma patienter i öppenvård. Allmänmedicin är en fantastisk specialitet, där man har möjlighet att träffa många patienter, i alla åldrar, med mycket varierat sjukdomspanorama. Det är nu du verkligen har chans att följa sjukdomsförlopp och symtom över tid, samt träna på konsultation och undersökningsteknik i mängd.  Förhoppning är att du ska tycka det är roligt och givande och att du efter AT ska ha en positiv bild av Allmänmedicin som specialitet.
 

Checklista mål (pdf)

Tidsåtgång (pdf)

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Specialist i allmänmedicin, Studierektor AT

Hitta på sidan