För verksamhetschefer

AT-läkare är viktiga kollegor – under utbildning!
Vi vill erbjuda en bra utbildning där AT-läkaren efter avslutat placering har goda kunskaper om vad primärvård är och som gör att de trivs och vill stanna i primärvården avslutad AT-tjänst. Vi vet att AT-läkare är en viktig rekryteringsbas men även om man inte väljer Allmänmedicin som sin framtida specialitet är vår förhoppning att man ska lämna primärvården med goda erfarenheter som man tar med sig i sin framtida karriär. Det är därför viktigt med en god utbildningsmiljö men bra handledning, tydlig struktur och väl planerade tidböcker.

En AT-tjänst (block) i Region Uppsala görs antingen på Akademiska sjukhuset under 18 månader alternativt på Lasarettet i Enköping under 21 månader. För tillfället utbildas ca 50 AT-läkare årligen. Samtliga AT-läkare är under tjänstgöringens sista 6 månader placerade på någon av regionens vårdcentraler. De har då fått vana vid patientarbete från sjukhuset, men oftast inte så stor vana i självständigt patientarbete, och framför allt är de kanske inte vana vid det allmänmedicinska perspektivet.

Tack för att just er vårdcentral är med och utbildar framtidens läkare.

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Specialist i allmänmedicin, Studierektor AT

Jennifer Blom

Administratör