Regiongemensam information

Regiongemensam information

Region Uppsalas gemensamma AT-studiedagar

Dessa studiedagar är obligatoriska inom bland annat etik, juridik och försäkringsmedicin. Kom i håg att meddela schemaansvarig inom psykiatri och primärvård att ni är på obligatorisk studiedag.

Var tredje termin kommer den regionsgemensamma studiedagen ha försäkringsmedicin som tema. Gör gärna kursen ”Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare, andra yrkesgrupper och…” i PingPong inför studiedagen.