AT på Lasarettet i Enköping

Välkommen till lasarettet! En AT-tjänst vid Lasarettet i Enköping ger dig en god klinisk grund för din fortsatta yrkeskarriär. Du får omgående möjlighet till självständigt kliniskt arbete.

Gruppfoto med tio glada AT-läkare står uppställda med AT-chefen i mitten.

Vi erbjuder dig som AT-läkare en aktiv roll i den dagliga verksamheten. Du kommer snabbt in i det praktiska patientarbetet. Du har alltid en erfaren läkare som backar upp dig. Lasarettet är inte så stort, så du lär snart känna personalen som är mån om att ge dig stöd. Vår målsättning med din AT-tjänstgöring är att du ska få en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutveckling.

Vi som är AT-läkare på lasarettet

Kontakt

Tf AT-chef
Anders Samuelsson, telefon 0171-41 83 22
anders.samuelsson@regionuppsala.se 

HR-enheten AT frågor
Rebecka Ljung-Nielsen, telefon 0171-41 80 14
rebecka.ljung.nielsen@regionuppsala.se  

Adress:
Lasarettet i Enköping
AT HR
Box 908
745 25 Enköping

Faktureringsadress:
Lasarettet i Enköping
Att: Anders Samuelsson, Tf AT-chef
FE 75
Box 6363
75135 Uppsala

Org nummer: 232100-0024
Referens:EH5826030

Nära vård och hälsa
Johan Wallström, Studierektor, mobil 070-611 48 54 (måndagar och torsdagar)
johan.wallstrom@regionuppsala.se

Psykiatrin
Karin Stolare, Specialistläkare, mobil: 070-611 79 16, telefon 018-611 89 59
karin.stolare@akademiska.se

Hitta på sidan