Medicinblocket

VO medicin har enheter för allmän internmedicin, stroke och hjärtvård samt mottagningar för bland annat kardiologi och geriatrik. Det finns två vårdavdelningar samt en avdelning för lasarettsansluten hemsjukvård med ett medicinskt team och ett palliativt team .

AT-läkaren arbetar under handledning och deltar i klinikens ordinarie sammankomster för utbildning och information. Undervisning särskilt riktad till AT-läkarna ges av specialistläkarna varannan vecka. Verksamhetsområde medicin har också en AT-ansvarig läkare som planerar studiedagar, utbildning och uppföljning av kliniska frågeställningar.

Bra att känna till vid din placering inom VOM

Kontakt

Shakhabidin Nuriev

Specialistläkare

Fanny Thelén

Verksamhetsadministratör