AT-teamet

På lasarettet finns det många som vill ge dig stöd under din AT-tjänstgöring.

Några av dessa har vi samlat här, för att du lätt ska kunna hitta oss!

AT-teamet