Regiongemensam information för AT

Regiongemensam information

Region Uppsalas gemensamma AT-studiedagar

Dessa studiedagar är obligatoriska inom bland annat etik, juridik och försäkringsmedicin. 

Externa länkar