Regiongemensam information för AT

Regiongemensam information

Region Uppsalas gemensamma AT-studiedagar

Dessa studiedagar är obligatoriska inom bland annat etik, juridik och försäkringsmedicin. Kom i håg att meddela schemaansvarig inom psykiatri och primärvård att ni är på obligatorisk studiedag.

Var tredje termin kommer den regionsgemensamma studiedagen ha försäkringsmedicin som tema. Gör gärna kursen ”Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare, andra yrkesgrupper och…” i PingPong inför studiedagen.

Att tänka på innan du avslutar din tjänst

Checklista:

  • Dubbelkolla att signaturerna på ditt tjänstgöringsintyg uppfyller kraven.
  • Notera att datum för signaturen inte får vara tidigare än ditt sista tjänstgöringsdatum, ej din sista tjänstgöringsdag
  • Återlämna din arbetstelefon till AT-chef i samband med att du får den sista signaturen på ditt tjänstgöringsintyg.
  • Om du har SITHS-kort (och inte ska arbeta vidare inom regionen) ska detta också lämnas tillbaka. 
  • Kontrollera att det finns en ersättarlista på din arbetsplats, så att det finns någon som kontrollerar ovidimerade provsvar, remissvar och röntgensvar. 
  • När du ansökt och fått din legitimation ska du meddela detta till AT-chef.