FoU Socialtjänst

För dig som arbetar inom socialtjänsten eller angränsande vård finns en gemensam forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Socialtjänst. Här hittar du våra utbildningar och evenemang, kunskapsstöd och information om vad vi gör.

Pratbubblor

Utbildningar och evenemang

Hitta föredrag, seminarier, kurser och webbutbildningar inom ditt arbetsområde.
Hand med skiftnyckel illustration

Kunskapsstöd

Läs FoU-rapporter och hitta andra källor till kunskap som ger stöd i arbetet.

Aktuell information från FoU Socialtjänst

2024-04-25
Några höstveckor varje år genomför länets kommuner en brukarundersökning för att kvalitetssäkra handläggningen. Nu finns 2023 års resultat sammanställt i en rapport.
2024-04-24
Enköping och Håbo fick stöd i sin lokala utveckling och bidrog samtidigt till utvecklingen nationellt.
2024-03-27
Vi lever allt längre och fler utvecklar därför demens. Det gäller även personer med intellektuell funktionsnedsättning, men i den gruppen kan tidiga symtom vara svårare att upptäcka. Vad gör att LSS-personalen tar initiativ till en demensutredning? Vad borde de hålla utkik efter?

Vill du hålla dig uppdaterad?

Nyhetsbrev