Forsknings- och utvecklingsstöd med inriktning mot socialtjänst

Här kan du läsa om enheten FoU Socialtjänst och ta del av informations- och utbildningsmaterial inom området socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård. Du kan även anmäla dig till enhetens evenemang och utbildningar.

Person som sitter framför dator.

Evenemang

Hitta utbildningar, föredrag och seminarier inom ditt arbetsområde.

Kunskapsbank

Läs våra publikationer, se presentationer och ta hem aktuell kunskap till din verksamhet.
Handslag

Forskningscirkel om tidiga samordnade insatser (TSI)

MISSA INTE! För dig som arbetar med barn 0-12 år erbjuder vi i höst en unik möjlighet till verksamhetsutveckling baserad på aktuell och fördjupad kunskap om tidiga samordnade insatser. Läs mer här och anmäl ditt intresse snarast.

Om oss

På uppdrag av Region Uppsala och länets kommuner stödjer enheten FoU Socialtjänst evidensbaserad verksamhetsutveckling och samverkan som gör skillnad för invånare i behov av vård, stöd och omsorg.

Nyheter