Forskning och utveckling socialtjänst

För dig som arbetar inom socialtjänsten eller angränsande vård finns en gemensam forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Socialtjänst. Här hittar du våra utbildningar och evenemang, kunskapsstöd och information om vad vi gör.

Pratbubblor

Utbildning och evenemang

Hitta föredrag, seminarier, kurser och webbutbildningar inom ditt arbetsområde.
Hand med skiftnyckel illustration

Kunskapsstöd

Läs FoU-rapporter och hitta andra källor till kunskap som ger stöd i arbetet.

Aktuell information från FoU Socialtjänst

2023-06-07
Vill du jobba i en vetgirig, framåtsträvande och hjälpsam miljö? Bli vår nya kollega!
2023-04-27
Socialstyrelsen, SKR och FoU Socialtjänst genomför nu informations- och utbildningssatsningar i de kommuner i länet som valt att delta. Målet är på sikt att barn 6-17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende oftare ska erbjudas de insatser som Socialstyrelsen rekommenderar.
2023-04-25
SUF-Kunskapscentrum förser yrkesverksamma med kunskap i syfte att stärka föräldraskapet hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. FoU Socialtjänsts rapport beskriver verksamheten, dess förutsättningar och behov framåt.

Vill du hålla dig uppdaterad? Prenumerera på FoU Socialtjänsts nyhetsbrev.

Prenumerera