FoU socialtjänst

Stöd, erfarenhetsutbyte och utbildning som syftar till att socialtjänsterna i Uppsala län ska kunna hjälpa människor utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Person som sitter framför dator.

Få ny kunskap

Delta i workshops, läs rapporter eller hämta utvecklings- och utbildningsmaterial.
Barn som blir buret av förälder.

Läs om oss

Här kan du läsa om vad vi gör och hur vi jobbar.
Vägval.

Kontakta oss

Har du frågor eller behöver vägledning? Ta kontakt!

Aktuellt