Forskning och utveckling socialtjänst

För dig som arbetar inom socialtjänsten eller angränsande vård finns en gemensam forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Socialtjänst. Här hittar du våra utbildningar och evenemang, kunskapsstöd och information om vad vi gör.

Pratbubblor

Utbildningar och evenemang

Hitta föredrag, seminarier, kurser och webbutbildningar inom ditt arbetsområde.
Hand med skiftnyckel illustration

Kunskapsstöd

Läs FoU-rapporter och hitta andra källor till kunskap som ger stöd i arbetet.

Aktuell information från FoU Socialtjänst

2023-10-26
FoU Socialtjänst har varit med och utvecklat en ny kurs inom Yrkesresan. Den ger övergripande orientering och vägledning i ett av de tuffaste och krångligaste områdena inom myndighetsutövningen. I veckan blev vi också först ut i landet att hålla kursen.
2023-09-05
Erfarenheter från Uppsala län används i en forskningsstudie från Göteborgs universitet. Studien handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelser av sociala insatser under covid-19-pandemin.
2023-06-18
Efter flera träffar med föredrag, övningar och högt engagemang, står de nya brukarrevisorerna redo för uppdrag inom vård, stöd och omsorg.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Se vårt nyhetsbrev och prenumerera