Forsknings- och utvecklingsstöd med inriktning mot socialtjänst

På dessa sidor finns kunskapsstöd, kurser och evenemang för dig som arbetar inom socialtjänsten i kommunerna eller angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Pratbubblor

Utbildning och evenemang

Hitta föredrag, seminarier, kurser och andra lärorika möten inom ditt arbetsområde.

Kunskapsbank

Läs FoU-rapporter, se informationsfilmer och ta hem aktuell kunskap till din verksamhet.

Projekt

Om enheten FoU Socialtjänst

På uppdrag av Region Uppsala och länets kommuner stödjer enheten FoU Socialtjänst evidensbaserad verksamhetsutveckling och samverkan som gör skillnad för invånare i behov av vård, stöd och omsorg.

Nyheter från FoU Socialtjänst

2022-09-21
SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. FoU Socialtjänst utvärderar nu hur detta arbetet fungerar inom Uppsala län för att identifiera möjliga utvecklingsområden .