Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Uppsala län arbetar långsiktigt med suicidprevention, bland annat genom utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) som samordnas av FoU Socialtjänst.

Första hjälpen till psykisk hälsa är en evidensbaserad utbildning som hjälper och stärker personalen i kunskaper kring hur man identifierar och bemöter människor med psykisk ohälsa.

Utbildningen har positiv effekt på personalgruppers förmåga att möta människor med psykisk ohälsa och är spridd i hela Sverige. I Uppsala län rekommenderas utbildningen både i Region Uppsalas suicidpreventiva handlingsplan och i Uppsala läns kommuners suicidpreventiva vägledning.

Instruktörsutbildning 

Instruktörsutbildningen ger dig kunskap och behörighet att hålla egna kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Instruktörsutbildning i Uppsala - nytt startdatum 23 augusti!

Den fullsatta instruktörsutbildning som planerades i Uppsala län under 2020 blev uppskjuten på grund av pandemin och i januari i år ställdes den in tills vidare. Utbildningssamordnaren Karolinska Institutet har nu gett klartecken för att utbildninen kan genomföras vecka 34, den 23-27 augusti 2021. 

De deltagare som var anmälda till den inställda instruktörsutbildningen behåller sina platser. (Vi har skickat ett mejl där vi ber dig bekräfta din plats med vändande post. Har du inte fått det? Vänligen bekräfta din plats till ulrika.toresten@regionuppsala.se snarast). Tyvärr finns just nu inga lediga platser.

Karolinska Institutet planerar instruktörsutbildning v.15

I Uppsala län behövs många nya instruktörer och efterfrågan på utbildningsplatser är stor. För att möta detta behov erbjuder FoU Socialtjänst, som en del i det länsgemensamma suicidpreventiva arbetet, att bekosta anmälningsavgiften på den instruktörsutbildning Karolinska Institutet avser att genomföra vecka 15. Observera att det endast finns 16 platser och att pandemiläget kan påverka huruvida utbildningen genomförs. Läs mer på Karolinska Institutets hemsida (länk längre ner på sidan).

För att ha rätt till anmälningskostnaden krävs att det finns en långsiktig planering för den tilltänkte instruktören och att denne ges förutsättningar att hålla egna utbildningar. En instruktör bör hålla minst två utbildningar per år för att behålla sin kompetens. En bekräftelse kommer begäras av ansvarig chef. Det utgår ingen ersättning för resor och eventuell övernattning. Kontakta samordnare i och med anmälan för information kring återbetalning med mera.

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare

Hitta på sidan