Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA

Uppsala län arbetar långsiktigt och länsövergripande med suicidprevention, bland annat genom utbildningsprogrammet MHFA.

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen till psykisk hälsa är en kurs med bevisat positiv effekt på personalgruppers förmåga att identifiera och bemöta människor med psykisk ohälsa.

Vad lär man sig på kursen?

Grundtanken är snarlik den vid fysisk första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren tillräcklig kunskap för att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Kursen består av 12 studietimmar. Den finns även med inriktning ungdom (12 timmar) och äldre (14 timmar). 

Hur gör jag för att gå kursen?

Arbetsgivare kan erbjuda kursen, särskilt om du har ett arbete där du möter många människor eller människor i riskzon för psykisk ohälsa. Fråga i första hand din chef. FoU Socialtjänst har erbjudit kompletterande kurser. Just nu har vi ingen kurs planerad.

Hur gör vi för att utbilda en grupp?

Via länken till Karolinska Institutet (längre ner på sidan) hittar du mer information och en kontaktlista till instruktörer. Du kan även kontakta oss som samordnar MHFA i länet, se Kontakt.

Evidensbaserat utbildningsprogram

Kursen är en del av det väl beprövade utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA) med rötter i Australien. Programmet bygger på ett nätverk av instruktörer som löpande utbildar ”första hjälpare”. Huvudutbildare i Sverige är Karolinska Institutet.

MHFA rekommenderas både i Region Uppsalas suicidpreventiva handlingsplan och i Uppsala läns kommuners suicidpreventiva vägledning. FoU Socialtjänst samordnar utbildningsprogrammet i länet.

Hör länets samordnare berätta om utbildningsprogrammet

Ulrika Toresten är regional utvecklingsledare inom funktionshinderområdet och samordnare för MHFA i Uppsala län. I maj 2022 medverkade hon i föreläsningsserien FoUU Talk och berättade om Första hjälpen till psykisk hälsa. 

FoUU Talk om Första hjälpen till psykisk hälsa, 26 minuter (streamio.com)

Bli instruktör 

Att vara instruktör innebär att du organiserar och utför egna "Första hjälpen till psykisk hälsa"-kurser några gånger per år. Uppdraget är särskilt lämpligt för dig som har ett människonära yrke, exempelvis inom socialtjänsten, skolan eller vården. 

För att utbilda instruktörer, kontakta Karolinska Institutet. FoU Socialtjänst erbjöd en instruktörsutbildning våren 2023, men har ingen planerad i nuläget. 

Nätverk för utbildade instruktörer

Som instruktör äger du viktiga kunskaper, samtidigt som du kan bära på tunga berättelser från kurserna. Det kan därför vara värdefullt att få utbyta erfarenheter och lära av andra instruktörer (med respekt för tystnadsplikten). Det finns en mötesplats för instruktörer i Teams, kontakta oss om du behöver hjälp att delta.

Tillsammans för psykisk hälsa – en kort film om fördelarna med att utbilda över gränserna

Psykisk ohälsa berör oss alla – och alla verksamheter. Paul Johansson från äldrepsykiatrin och Erika Norlander Ekberg från äldreomsorgen har länge hållit gemensamma utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Hör dem berätta varför. (5 min.)

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare