Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA

Uppsala län arbetar långsiktigt och länsövergripande med suicidprevention, bland annat genom utbildningsprogrammet MHFA.

Första hjälpen till psykisk hälsa är en kurs med bevisat positiv effekt på personalgruppers förmåga att identifiera och bemöta människor med psykisk ohälsa.

Evidensbaserat utbildningsprogram

Kursen är en del av det väl beprövade utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA) med rötter i Australien. Programmet bygger på ett nätverk av instruktörer som löpande utbildar ”första hjälpare”. Huvudutbildare i Sverige är Karolinska Institutet.

MHFA rekommenderas både i Region Uppsalas suicidpreventiva handlingsplan och i Uppsala läns kommuners suicidpreventiva vägledning. FoU Socialtjänst samordnar utbildningsprogrammet i länet.

Vad lär man sig?

Grundtanken är snarlik den vid fysisk första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren tillräcklig kunskap för att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Kursen finns i tre versioner med olika inriktningar: vuxen (12 timmar), ungdom (12 timmar) och äldre (14 timmar).

Anmälan är öppen till nästa instruktörsutbildning, som genomförs den 29 maj-2 juni:

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) instruktörsutbildning 2023

Nätverk för utbildade instruktörer

Som instruktör äger du viktiga kunskaper, samtidigt som du kan bära på tunga berättelser från kurserna. Det kan därför vara värdefullt att få utbyta erfarenheter och lära av andra instruktörer (med respekt för tystnadsplikten). Det finns en mötesplats för instruktörer i Teams, kontakta oss om du behöver hjälp att delta.

Tillsammans för psykisk hälsa – en kort film om fördelarna med att utbilda över gränserna

Psykisk ohälsa berör oss alla – och alla verksamheter. Paul Johansson från äldrepsykiatrin och Erika Norlander Ekberg från äldreomsorgen har länge hållit gemensamma utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Hör dem berätta varför.

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare