Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Uppsala län arbetar långsiktigt och länsövergripande med suicidprevention, bland annat genom utbildningsprogrammet MHFA.

Första hjälpen till psykisk hälsa är en kurs med bevisat positiv effekt på personalgruppers förmåga att identifiera och bemöta människor med psykisk ohälsa.

Kursen är en del av utbildningsprogrammet MHFA (Mental Health First Aid) med rötter i Australien. I Sverige styrs MHFA av Karolinska Institutet och programmet rekommenderas både i Region Uppsalas suicidpreventiva handlingsplan och i Uppsala läns kommuners suicidpreventiva vägledning.

Instruktörsutbildning 

Instruktörsutbildningen ger deltagarna kunskap och behörighet att hålla egna kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa. FoU Socialtjänst faciliterar utbildningen och samordnar länets instruktörer. 

Blandade grupper och samverkan mellan huvudmän – ett lärande exempel

Det har visat sig ge goda resultat och många sidovinster när exempelvis kommunala och regionala verksamheter tillsammans utbildar medarbetare i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Ett utmärkande exempel på detta är samarbetet mellan Paul Johansson, avdelningschef/sjuksköterska i äldrepsykiatrin, och Erika Norlander Ekberg, verksamhetschef inom äldreomsorgen.

Paul och Erika har tillsammans utbildat över 200 första hjälpare. De märker i sitt dagliga arbete effekten av personalens nya kompetenser och understryker vikten av samverkan – den tätare kontakten mellan specialistsjukvården och äldreomsorgen besparar både lidande och kostnader, menar de.

Tidningsartikel och film

I tidningen Chefer & Ledare i vården kan du läsa mer om Paul och Erikas samarbete över organisationsgränserna:

Framgångsrik samverkan mellan olika typer av verksamheter, artikel i Chefer & Ledare i vården, nr 1 2021.

FoU Socialtjänst har även gjort en kort film om detta (5 min.) :

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare