Psykiatriveckan i Uppsala län

Psykiatriveckan är ett forum för samtal om psykiatrins utmaningar och möjligheter. Veckan genomförs årligen på flera platser i landet under november månad. Nu kan du ta del av inspelningarna från Psykiatriveckan 2022 i Uppsala län.

För vem?

Psykiatriveckan riktar sig till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal, brukare och anhöriga. 

Tema 2022: Tillsammans för en bra psykiatri

Hur vill vi ha vård och omsorg i framtiden för att vi ska vara trygga och må bra? Hur kan patienters, brukares och anhörigas erfarenheter förbättra verksamheten? Det är frågor som genomsyrade Psykiatriveckan som sändes live under vecka 45.

Se Psykiatriveckan i efterhand

Missade du något eller vill du tipsa en kollega? Inspelningarna från Psykiatriveckan hittar du via huvudarrangören Hjärnkolls hemsida.

Arrangör och kontakt

Psykiatriveckan arrangeras av Hjärnkoll Uppsala län i samarbete med FoU Socialtjänst, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare

Hanna Bozkurt Åhman

Regional utvecklingsledare