Riskbruk, missbruk och beroende: Basutbildning

Aktuell och grundläggande kunskap om olika former av beroendeproblematik för dig som arbetar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Basutbildningen är tänkt att vara ett återkommande arrangemang som syftar till att höja kompetensen och ge ökad samsyn i länet.

Informationen på denna sida är hämtad från basutbildningen 2021 som genomfördes digitalt med ca 200 deltagare. Våren 2023 planeras nästa omgång. Mer information och anmälan tillkommer här senare i höst. Utbildningen är kostnadsfri.

Målgrupp

Basutbildningen vänder sig till medarbetare inom kommunernas socialtjänst i Uppsala län samt Region Uppsala som i sitt arbete möter personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Utbildningen riktar sig till nyanställd och befintlig personal med behov av grundläggande kunskaper om temat.

Exempelvis medarbetare inom:

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
  • Elevhälsa.
  • Primärvård inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
  • Enheten för studenthälsa.
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård).

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samverkan med U-FOLD och CESAR via Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Syfte och innehåll

Utbildningen ger en samlad, aktuell och gemensam grundläggande kunskap och förståelse om riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Helhetsperspektiv och samverkan betonas för att skapa förutsättningar för vård och stöd som är jämlik, jämställd och baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare