Basutbildning om riskbruk, missbruk och beroende

Aktuell och grundläggande kunskap om olika former av beroendeproblematik. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Syfte och innehåll

Den länsövergripande basutbildningen ger en samlad, aktuell och gemensam grundläggande kunskap om riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende. Programmet har särskilt fokus på helhetsperspektiv och samverkan för att skapa förutsättningar för vård och stöd som är jämlik, jämställd och baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Målgrupp och förutsättningar för deltagande

Basutbildningen vänder sig till medarbetare inom kommunernas socialtjänst i Uppsala län samt Region Uppsala som i sitt arbete möter personer med riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende. Utbildningen riktar sig till nyanställd och befintlig personal med behov av grundläggande kunskaper om temat.

Exempelvis medarbetare inom:

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
  • Primärvård inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård).

Även andra verksamheter som möter personer med riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende eller deras närstående kan ha god användning för denna basutbildning (exempelvis elevhälsa, studenthälsa).

Utbildningen ges kostnadsfritt till dig som arbetar inom någon av länets kommuner eller Region Uppsala. Övriga intresserade i mån av plats och till en kostnad. Chefs medgivande krävs för deltagande vid basutbildningen.

Kommande utbildningstillfälle

Det finns inga tillfällen för närvarande.

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samverkan med U-FOLD och Institutionen för socialt arbete via Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare