Bli utbildare inom Yrkesresan

Vill du förmedla kunskap och trygghet till nya kollegor? Kanske är ditt nästa steg att bli utbildare inom ett arbetsområde som du kan bra.

FoU Socialtjänst samordnar arbetet med Yrkesresan, som är en nationell satsning för högre kompetens och personalstabilitet i socialtjänsten. Alla kommuner i Uppsala län valt att delta i satsningen och FoU Socialtjänst samordnar arbetet på länsnivå.

Vi söker dig som är erfaren inom området barn och unga, socialtjänst myndighet

Att vara ny på jobbet är ofta en utmaning. Kurspaketet NY ger introduktion och kompetensutveckling de två första åren i yrket.

Vi behöver fler utbildare ur de egna verksamheterna till kurser inom området barn och unga, socialtjänst myndighet:

 • Samtal och delaktighet (två kursdagar, på plats eller digitalt.
  Kursen planeras 1 – 2 ggr per termin, alltså 3-4 ggr per år).
 • Utsatthet och våld (två dagar, ca tre tillfällen per år).
 • Handläggning av unga lagöverträdare (en dag, en till två tillfällen per år).

Passar jag som utbildare för dessa kurser?

Dina erfarenheter från myndighetsarbete är viktigast. Du får gärna vara gruppledare, 1:e socialsekreterare, specialist eller ha grundad erfarenhet i yrket. Det är förstås också bra om du är pedagisk och tycker om att dela med dig av din kunskap och erfarenhet.

Hur blir jag utbildare och vad innebär det?

 • Uppdraget är frivilligt och sker genom intresseanmälan. Det är bra om du kan få ett godkännande av din närmsta chef.
 • Som utbildare behöver du läsa in aktuellt material och förbereda dig. Hur mycket tid det tar beror på hur insatt du är. Det kan behövas mer tid i början och mindre tid när du genomfört kursen ett par gånger.
 • Du håller vanligtvis utbildningen i en lokal i Uppsala. Vissa kurser kan ske digitalt.
 • Det är möjligt att fortsätta uppdraget även om du byter arbetsgivare under tiden.

Vilket underlag och stöd får jag som utbildare?

 • Som utbildare i Yrkesresan ingår du i ett utbildningsteam med kursledare och flera utbildare.
 • Du får stöd i ditt uppdrag av projektledare samt utbildarträffar med andra utbildare.
 • Du får färdigt utbildningsunderlag och tillgång till en särskild del av Yrkesresans lärplattform.
 • Praktiskt förberedelsearbete (t.ex. boka lokal och fika) och efterarbete ansvarar projektledare för Yrkesresan för, tillsammans med administratör för Yrkesresan.
 • Om du blir kursansvarig kommer du i samband med kursen ha ett nära samarbete med projektledare och administratör.

Kontakt och intresseanmälan

Kan det här vara något för dig? Välkommen att kontakta oss för mer information: yrkesresanbou@regionuppsala.se 

Carina Lodén

Regional utvecklingsledare