Uppföljningsverkstad för verksamheter inom socialtjänst och kommunal vård

Startdatum 2024-09-10
Slutdatum 2025-02-25
Plats Elite Hotel Academia, Uppsala
Anmäl dig

Individbaserad systematisk uppföljning innebär att samla in uppgifter om klienter/kunder eller patienter och sammanställa uppgifterna på gruppnivå för att utveckla verksamheten. Behöver ni komma igång eller få stöd i detta på din arbetsplats? Ta med era funderingar och idéer till FoU Socialtjänsts uppföljningsverkstad!

För vem?

Erbjudandet riktar sig till medarbetare i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård inom Uppsala län som

 • vill öka sina kunskaper om individbaserad systematisk uppföljning och prova på arbetssättet
 • arbetar med individbaserad systematisk uppföljning och vill ha stöd i genomförandet.

Du kan vara chef, verksamhetsutvecklare, handläggare eller annan funktion med uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling.

Vad menas med individbaserad systematisk uppföljning i detta sammanhang?

Individbaserad systematisk uppföljning innebär att verksamheten beskriver och mäter arbetet med enskilda för att sedan sammanställa informationen på gruppnivå. Syftet med sammanställningen är att skapa lokal kunskap, exempelvis om vad olika målgrupper behöver, vilka insatser de får och vilken kvalitet det är på insatserna. Denna kunskap ligger sedan till grund för den utveckling som verksamheten beslutar om.

Upplägg

Uppföljningsverkstaden består av fem utbildningstillfällen där föreläsningar varvas med workshoppar. Under workshopparna kommer du få möjlighet att arbeta med en uppföljning som ni valt att göra på er arbetsplats. För dig som önskar ytterligare stöd erbjuder vi också tre handledningstillfällen.

Du kan vara med på valda delar

Du måste inte vara med hela vägen utan kan vid behov prioritera de träffar som är mest relevanta för dig. Om du redan är igång med individbaserad systematisk uppföljning går det också bra att bara ta del av handledningen för att få råd och stöd i arbetet.

Samarbetsplats

Vi bjuder in dig till en molnbaserad samarbetsplats. Där finns utbildningsmaterial och instruktioner. Du kan även ladda upp genomförda hemuppgifter och ha kontakt med andra deltagare.

Tid och plats

Vi träffas på Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6 i Uppsala. Vissa träffar sker digitalt.

I sin helhet pågår uppföljningsverkstaden mellan den 10 september 2024 och den 25 februari 2025. Se datum, tider och teman under Utbildningens delar.

Anmälan till uppföljningsverkstaden

Bara du som är kommunanställd inom Uppsala län kan delta. Det kostar inget. Flera personer från samma arbetsplats får gärna delta, men var och en gör sin egen anmälan. Vi behöver din anmälan senast den 19 juni 2024 i detta formulär.

Utbildningens delar

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1: Vad du behöver veta för att komma i gång med individbaserad systematisk uppföljning

Den 10 september 2024 klockan 912. Innehåll:

 • Individbaserad systematisk uppföljning och hur det kan användas som ett verktyg för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling.
 • Att gå från projektidé till verksamhetsutveckling.
 • Erfarenhetsutbyte kring lokala satsningar.
 • Regionalt framgångsexempel.
 • Inför Hemuppgift 1: preliminär projektplan.

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 2: Vad i verksamheten vill du följa upp?

Den 8 oktober 2024 klockan 912. Innehåll:

 • Workshop om studiedesign utifrån preliminära projektplaner: Att utarbeta projektidé och planera för genomförande.
 • Erfarenhetsutbyte.
 • Hemuppgift 2 (för de som deltar i handledning 1).
 • Boka tid för handledning 1 och 2.

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 3: Att registrera data

Den 22 oktober 2024 klockan 912. Innehåll:

 • Genomgång av verktyg för registrering av data.
 • Reflektion kring val av verktyg.

HANDLEDNING 1: Inför datainsamling

Den 5–6 november 2024 (en timme per projektplan). Tid efter överenskommelse. Digitalt via Teams. Innehåll:  

 • Inför datainsamling, fastställ projektplan.
 • Innehållet styrs i övrigt av deltagarnas behov av stöd.
 • Hemuppgift 3 (för de som deltar i handledning 2).

HANDLEDNING 2: Efter datainsamling

Den 3–4 december 2024 (en timme per projektplan). Tid efter överenskommelse. Digitalt via Teams. Innehåll:  

 • Hur har det gått? 
 • Svarar data mot projektplan?  
 • Innehållet styrs i övrigt av deltagarnas behov av stöd  

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 4: Hur kan data sammanställas 

Den 14 januari 2025 klockan 912. Innehåll:

 • Workshop om att sammanställa lokala data.
 • Erfarenhetsutbyte.
 • Inför hemuppgift 4 (för de som deltar i handledning 3).
 • Boka tid för handledning 3.

HANDLEDNING 3: Resultat

Den 4–5 februari 2025 (en timme per projektplan). Tid efter överenskommelse. Digitalt via Teams. Innehåll:  

 • Att presentera data.
 • Att tolka resultaten.
 • Innehållet styrs i övrigt av deltagarnas behov av stöd. 

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 5: Ta del av varandras process och tankar framåt 

25 februari 2025 klockan 912. Innehåll:  

 • Avslutande workshop där deltagare presenterar projekten och delar erfarenheter med varandra.
 • Diskussion om hur resultat kan användas för verksamhetsutveckling.

Kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare