Uppföljningsverkstad för verksamheter inom socialtjänst och kommunal vård

Startdatum 2023-09-13
Slutdatum 2024-02-28
Plats Uppsala
Anmäl dig

Individbaserad systematisk uppföljning innebär att man samlar in uppgifter om klienter/kunder eller patienter och sammanställer uppgifterna på gruppnivå för att utveckla verksamheten. Behöver ni komma igång eller få stöd i detta arbetssätt på din arbetsplats? Ta med era funderingar och idéer till FoU Socialtjänsts uppföljningsverkstad!

Målgrupp

Medarbetare inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård som

 • vill öka sina kunskaper om individbaserad systematisk uppföljning och prova på arbetssättet
 • arbetar med individbaserad systematisk uppföljning och vill ha stöd i genomförandet.

Du kan vara chef, verksamhetsutvecklare, handläggare eller annan funktion med uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling.

Upplägg

Uppföljningsverkstaden består av fem utbildningstillfällen där föreläsningar varvas med workshoppar. Under workshopparna kommer du få möjlighet att arbeta med en uppföljning som ni valt att göra på er arbetsplats. För de som önskar ytterligare stöd erbjuder vi också tre handledningstillfällen.

”Är det här något för vår arbetsgrupp?”

Passa på att prata med oss arrangörer innan anmälan. Infoträffen kräver ingen registrering, utan du klickar bara på Teams-länken under den angivna tiden för att komma till mötet.

Öppen digital infoträff och frågestund den 4 maj kl. 13-13:45.

Anslut till Teams-mötet

Anmälan till uppföljningsverkstaden

Flera personer från samma arbetsplats får gärna delta, men var och en gör sin egen anmälan. Boka din plats senast den 17 maj via länken:
https://link.webropolsurveys.com/EP/A5739DCD9EAEBAB7 

Vad menas med individbaserad systematisk uppföljning i detta sammanhang?

Individbaserad systematisk uppföljning innebär att verksamheten beskriver och mäter arbetet med enskilda för att sedan sammanställa informationen på gruppnivå. Syftet med sammanställningen är att skapa lokal kunskap, exempelvis om vad olika målgrupper behöver, vilka insatser de får och vilken kvalitet det är på insatserna. Denna kunskap ligger sedan till grund för den utveckling som verksamheten beslutar om.

Utbildningens delar

OBS: Datum och tider är preliminära. Lokaler meddelas senare.

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1: Vad du behöver veta för att komma i gång med individbaserad systematisk uppföljning

Tid och plats: Den 13 september 2023 kl. 9:30-12.00 på Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 i Uppsala. Innehåll:

 • Vad är individbaserad systematisk uppföljning och hur kan det användas som ett verktyg för kvalitetssäkring
 • Att gå från projektidé till resultat som underlag för verksamhetsutveckling
 • Erfarenhetsutbyte kring lokala satsningar
 • Framgångsexempel från praktiker
 • Hemläxa

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 2: Träffa din systemägare

Tid och plats: Preliminärt 20 september 2023, 1 h per system. Digitalt via Teams. Innehåll:

 • Utdata från det egna verksamhetssystemet.
 • Utdata från nationella kvalitetsregister.

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 3: Vad i verksamheten vill du följa upp?

Tid och plats: Den 10 oktober 2022 kl. 09:30-12.00 på Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 i Uppsala. Innehåll:

 • Workshop om studiedesign: att utarbeta projektidé och planera för genomförande.
 • Erfarenhetsutbyte.

HANDLEDNING 1: Inför datainsamling

Tid och plats: Preliminärt den 25–26 oktober 2023 (en timme per projektidé). Digitalt via Teams. Innehåll:

 • Inför datainsamling, fastställ projektidé och genomförande.
 • Innehållet styrs i övrigt av deltagarnas behov av stöd.

HANDLEDNING 2: Efter datainsamling

Tid och plats: Preliminärt den 6–7 december 2023 (en timme per projektidé). Digitalt via Teams. Innehåll:

 • Hur gick det?
 • Svarar data mot projektidé?
 • Innehållet styrs i övrigt av deltagarnas behov av stöd.

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 4: Hur sammanställer jag data?

Tid och plats: Den 17 januari 2024 kl. 9:30-12.00 på Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 i Uppsala. Innehåll:

 • Workshop om att sammanställa lokala data.
 • Erfarenhetsutbyte.

HANDLEDNING 3: Resultat

Tid och plats: Preliminärt den 31 januari–1 februari 2023 (en timme per projektidé). Digitalt via Teams. Innehåll:

 • Preliminära resultat.
 • Att presentera data.
 • Innehållet styrs i övrigt av deltagarnas behov av stöd.

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 5: Det här är våra resultat och hur går vi vidare?

Tid och plats: Den 28 februari 2024 kl. 9:00-12.00 på Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 i Uppsala. Innehåll:

 • Avslutande workshop där deltagare presenterar resultat.
 • Diskussion om hur resultaten kan användas för verksamhetsutveckling.

Kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare