Psykiatriveckan 2023

Startdatum 2023-11-07
Slutdatum 2023-11-09
Plats Digitalt via Zoom

Tillsammans med forskare, profession och egenerfarna uppmärksammar vi psykisk ohälsa med fokus på samsjuklighet. Välkommen att delta digitalt, ingen föranmälan krävs.

För vem?

Psykiatriveckan riktar sig till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal, brukare och anhöriga. 

Innehåll

Temat är samsjuklighet, som här innebär att ha flera hälsoproblem samtidigt. I föredrag och samtal kommer vi bland annat prata om:

  • Samsjuklighet vid neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.                      
  • Den nationella Samsjuklighetsutredningen och Samsjuklighetsprojektet i Uppsala län.
  • Anhörigas situation och stöd till anhöriga.   
  • Ökad komplexitet och fler inblandade – hur kan vi hitta lösningar tillsammans?  

Tid och plats

Alla programpunkter går att se via Zoom under eftermiddagarna den 7-9 november. Det enda du behöver är en dator med internetuppkoppling.

Vissa föreläsningar kan du se på Studieförbundet Vuxenskolan eller Stadsbiblioteket i Uppsala, i mån av plats. Se programmet för mer information.

Program och deltagarlänkar

Du hittar fullständigt program och länkar till föreläsningarna hos Hjärnkoll Uppsala län, som är huvudarrangör för veckan.

Bakgrund och arrangörer

Psykiatriveckan är ett forum för samtal om psykiatrins utmaningar och möjligheter, men även om psykisk ohälsa i stort. Veckan genomförs årligen på flera platser i landet under november månad.

I Uppsala län arrangeras veckan av intresseföreningen Hjärnkoll, med stöd av FoU Socialtjänst, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BriU) och Studieförbundet Vuxenskolan.

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare

Hanna Bozkurt Åhman

Vetenskaplig handledare