Temadag om palliativ vård i livets slutskede

Startdatum 2024-05-08
Slutdatum 2024-05-08
Tid 08:30 - 16:00
Plats Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Anmäl dig

Möter du i din tjänst människor som befinner sig i livets slutskede? Välkommen till en heldag som ger dig inspiration och ökad kunskap om palliativ vård för dessa personer.

Du får se möjligheter till ett sammanhållet och personcentrerat arbetssätt och kan utbyta erfarenheter med andra i länet som berörs av temat i sitt yrke. Dagens föreläsare kommer både från Region Uppsala och andra organisationer.

För vem?

Medarbetare och chefer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Programpunkter

  • Att identifiera personer med palliativa vårdbehov
  • Behandlingsbegränsning
  • Brytpunktssamtal
  • Läkemedel i livets slutskede
  • Palliativa ombudets roll och erfarenheter
  • Närståendepenning
  • Omsorgsinsatser och biståndshandläggning
  • Svenska palliativregistret
  • Betaniastiftelsen
  • Erfarenhetsutbyte och panelsamtal

Dag, tid och plats

Onsdagen den 8 maj 2024, klockan 08.30-16.00. Registrering från 08.00. Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70, Inre Sjukhusvägen, Uppsala.

Ingen kostnad. Vi bjuder på lunchwrap och fika.

För att fler ska kunna ta del av innehållet, direktsänder vi även på webben och spelar in vissa delar.

Prioritera i möjligaste mån att vara med på plats. Då det blir lättare att ställa frågor, samtala och skapa kontakter som kan bli värdefulla i ditt arbete och i länets samverkan kring personer i livets slutskede.

Anmälan

Sista dag för anmälan till att delta på plats är den 24 april.

Anmälan till att delta på plats.

Anmälan till att endast titta på webbsändning/inspelning.

Arrangör och kontakt

LPO Äldres hälsa, LSG Palliativ vård i samverkan med FoU Socialtjänst.

Lokalt programområde (LPO) Äldres hälsa och Lokal samverkansgrupp (LSG) Palliativ vård är en del av kunskapsstyrning hälso- och sjukvård i syfte att skapa en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare