Samlarsyndrom (hoarding)

Lär dig mer om hur ett samlande beteende kan påverka livet och vilken behandling som kan hjälpa.

Samlarsyndrom eller hoarding innebär ihållande svårigheter att göra sig av med saker. Tillståndet är kroniskt och komplicerat men behandling finns.

FoU Socialtjänst har sammanställt vanliga frågor och svar om samlarsyndrom i samarbete med Volen Ivanov, leg. psykolog vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Informationen riktar sig främst till personal inom socialtjänsten och sjukvården, men också till anhöriga och andra intresserade.

Du kan ta del av kunskapsstödet på det sätt som passar dig eller din arbetsgrupp.

Samlarbeteende

Samlarsyndrom (hoarding) som diagnos

Förlopp och förekomst

Samlarsyndrom och andra sjukdomar

Orsaker till samlarsyndrom (hoarding)

Bemötande och behandling

Forskning

Källor och fördjupning

Här följer de källor som använts för att sammanställa svaren. Nedan finns även länkar till ytterligare läsning om ämnet.

Källor

Ferreira, E.A., Paloski, L.H., Costa, D.B., Fiametti, V.S.  De Oliveira, C.R.,  de Lima Argimon, I.I.,  Gonzatti, V.,  Irigaray, T. Q.  (2017). Animal Hoarding Disorder: A new psychopathology?, Psychiatry Research, 258, pp.  221-225.

Forte (2019). Sjukt mycket prylar – forskning söker bättre behandling vid samlarsyndrom.

Ivanov, V., & Rück, C. (2013). Samlarsyndrom är ny diagnos i DSM-5. Svårbehandlat tillstånd med hög somatisk och psykiatrisk samsjuklighet. Läkartidningen, 110(34–35), 1465–5.

Ivanov, V. 2017. Never let go! The etiology, clinical presentation and treatment of hoarding disorder. Doktorgradavhandling: Karolinska Instituttet.

Ivanov 2020 Föreläsning om Hoarding och samlande v/Volen Ivanov

Lockwood, Randall. (2018). Animal hoarding: The challenge for mental health, law enforcement, and animal welfare professionals. Behavioral Sciences & the Law. 36. 10.1002/bsl.2373.

Nutley, S.K., Camacho, M.R., Eichenbaum,J., Nosheny, R.L., Weiner, M.,  Delucchi, K.L., Mackin, S., Mathews, C.A. (2021). Hoarding disorder is associated with self-reported cardiovascular / metabolic dysfunction, chronic pain, and sleep apnea, Journal of Psychiatric Research,134. Pp 15-21,

Postlethwaite A, Kellett S, Mataix-Cols D (2019). Prevalence of Hoarding Disorder: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 1;256:309-316. https://doi: 10.1016/j.jad.2019.06.004.

Samuels, K.F., Bienvenu, J.O., Grados, M. A., Cullen, B., Riddle, Ma.A., Liang, K., Eaton, W.  Nestadt,G. 2008. Prevalence and correlates of hoarding behavior in a community-based sample, Behaviour Research and Therapy, 46 (7) 836-844, https://doi.org/10.1016/j.brat.2008.04.004.

Tolin, D.F, Worden, B, Wootton, B.M., Gilliam, C.M. CBT for Hoarding disorder. A group Therapy Program. Therapist’s Guide. Wiley Blackwell.

Tompkins, M. A. (2014). Clinician’s Guide to Severe Hoarding. New York: Springer.

Webbsidor

Volen Ivanov föreläser

Miniföreläsningar om samlarproblematik

Forskaren och hoarding-experten Volen Ivanov förklarar varför vissa människor samlar på sig för mycket saker och hur vi bäst kan hjälpa denna målgrupp. De korta filmerna kan till exempel användas som kunskapsunderlag vid APT eller vid planering av insatser.

Kontakt

Denna sida har tagits fram som en del av FoU Socialtjänsts projekt  Kunskapshöjning inom hoarding.