Individens behov i centrum, IBIC – Grundutbildning för utförare

WEBBUTBILDNING. Område: funktionshinder, äldre, äldreomsorg, personcentrerad vård och omsorg.

Utbildningen består av åtta filmer och ett tillhörande utbildningskompendium med information om utbildningen och övningsuppgifter.

Instruktioner

1. Ett behovsinriktat arbetssätt

2. ICF – En modell och klassifikation för att beskriva hälsa

3-4. IBIC och handläggningsprocessen

5. Överföra information, planera genomförande och genomföra uppdrag

6. Följa upp

7. Delaktighet i IBIC-processen

8. Att uppmärksamma anhöriga

9. Social dokumentation

Bakgrund och kontakt

Utbildningen är baserad på information och utbildningsmaterial från Socialstyrelsen. Den har tagits fram av FoU Socialtjänst i samverkan med IBIC-nätverket i Uppsala län. Vid frågor om utbildningen, vänligen kontakta Sanna Tjernström som är IBIC-samordnare i länet.

Det finns en motsvarande utbildning för handläggare:
Individens behov i centrum (IBIC) – Grundutbildning för LSS- och biståndshandläggare

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare