Individens behov i centrum, IBIC – Grundutbildning för utförare

Utbildningen består av åtta filmer och ett tillhörande utbildningskompendium med information om utbildningen och övningsuppgifter.

Beställ utbildningsmaterial

Mejla FoU Socialtjänst för att få grundutbildningens kompendium och facit som pdf. Ingen kostnad. (Under sommaren kan det dröja innan du får materialet.)

Så här genomför du utbildningen på egen hand

Tidsåtgång ca 4 timmar. Utbildningens olika delar behöver inte genomföras vid ett och samma tillfälle.

1. Skriv ut utbildningskompendiet och läs igenom introduktionen (sid. 2–4).
2. Skriv ut facit till övningsuppgifterna.
3. Lägg upp en plan för när utbildningen ska genomföras (vid ett längre eller flera kortare utbildningspass). Boka om möjligt in tider för att genomföra övningsuppgifterna tillsammans med kollegor.
4. Se filmerna, varvat med reflektioner och övningar enligt anvisning i filmerna. Stäm av övningarna mot facit, gärna med kollegor eller chef.

Så här arrangerar du utbildningen i grupp

Tidsåtgång ca 6 timmar. Utbildningens olika delar behöver inte genomföras vid ett och samma tillfälle.

1. Lägg upp en plan för när och hur utbildningen ska genomföras (heldag eller flera kortare utbildningspass).
2. Skriv ut utbildningskompendiet samt instruktioner och facit till övningarna och ta del av innehållet.
3. Skriv ut utbildningskompendiet till samtliga deltagare och överlämna materialet i god tid inför utbildningsstart.
4. Vid utbildningstillfället, ta del av innehållet i filmerna och följ instruktionerna för när och hur de olika övningsuppgifterna ska utföras. Stäm av övningarna mot facit.

Uppdatering i ICF

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, uppdateras årligen. I 2024 års version har den nationella tilläggskoden b1528A Känsla av trygghet ersatts av b1528C Känsla av otrygghet. Koden är uppdaterad i utbildningens kompendium och facit men inte i filmerna. Bytet av kod innebär inga konsekvenser för tidigare dokumentation av beskrivningar eller bedömningar inom detta livsområde. En beskrivning eller bedömning av känsla av otrygghet likställs med en beskrivning eller bedömning av frånvaro av känsla av trygghet.

1. Ett behovsinriktat arbetssätt

2. ICF – En modell och klassifikation för att beskriva hälsa

3-4. IBIC och handläggningsprocessen

5. Överföra information, planera genomförande och genomföra uppdrag

6. Följa upp

7. Delaktighet i IBIC-processen

8. Att uppmärksamma anhöriga

9. Social dokumentation

Bakgrund och kontakt

Utbildningen är baserad på information och utbildningsmaterial från Socialstyrelsen. Den har tagits fram av FoU Socialtjänst i samverkan med IBIC-nätverket i Uppsala län. Vid frågor om utbildningen, vänligen kontakta Sanna Juhlin som är IBIC-samordnare i länet.

Det finns en motsvarande utbildning för handläggare:
Individens behov i centrum (IBIC) – Grundutbildning för LSS- och biståndshandläggare

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare