Individens behov i centrum, IBIC

TEMASIDA. Individens behov i centrum, IBIC, syftar bland annat till att skapa samsyn, strukturera dokumentation och möjliggöra uppföljning på individnivå inom områdena äldre samt LSS-området. Område: äldre, funktionshinder, personcentrerad vård och omsorg.

Aktuellt

Fyra personer sitter i en cirkel och diskuterar glatt.

IBIC fördjupningsutbildning för LSS- och biståndshandläggare

5 eller 17/5, Uppsala. En heldag med Socialstyrelsens utbildare på området Individens behov i centrum, IBIC. Temat för dagen är "bedöma behov och övergripande mål".

Rapport om implementeringen av IBIC i Uppsala län

Rapporten ger en bild av tillvägagångssätt, framgångar och motgångar i samband med att IBIC börjat implementeras i länets kommuner.

Program för kompetensutveckling för länets biståndshandläggare

FoU Socialtjänst samordnar ett länsgemensamt program som på ett strukturerat sätt låter medarbetaren växa och utvecklas i sin yrkesroll. Det kan på sikt kan leda till en mer stabil personalsituation.

Kontakt

Sanna Tjernström

FoU-samordnare