Samlarsyndrom (hoarding) och problematiskt samlande

TEMASIDA. Samlarsyndrom eller hoarding innebär ihållande svårigheter att göra sig av med saker. Det finns behandling som hjälper men mer forskning behövs. Område: funktionshinder, funktionsnedsättning, psykiatri, psykisk ohälsa.

Frågor och svar om samlande beteenden och behandling

I vår kunskapsbank finns fakta och vägledning som vi tagit fram i samarbete med Volen Ivanov, forskare i ämnet.

Webbföreläsningar på temat samlande

Korta föreläsningar som kan passa att titta på tillsammans vid till exempel arbetsplatsträffar eller inför diskussioner om insatser till personer med samlarsyndrom.

Inspelade utbildningstillfällen

Läs mer om de tillfällen vi anordnat inom projektet om samlarsyndrom. För dig som arbetar i kommun eller region är filmerna tillgängliga på begäran.

Bidra till forskningen om problematiskt samlande

Karolinska Institutet genomför nu ett forskningsprojekt som ska kartlägga effekten av coronaviruspandemin på personer med ett problematiskt samlarbeteende samt socialtjänstens möjligheter att genomföra insatser för denna målgrupp i Sverige. Vetenskaplig handledare från FoU Socialtjänst, Maricel Knechtel, arbetar deltid i projektet.

Tillhör du någon av dessa målgrupper och vill hjälpa till att öka kunskapen om hur en pandemi kan påverka personer med samlarproblematik? Välkommen att besvara respektive enkät och/eller sprida dem vidare!

Kontakt

Vill du vara med och sprida kunskap genom en kort film?

FoU Socialtjänst söker personer med egen erfarenhet till att medverka i en film om hur det är att leva med samlarsyndrom och vilken behandling som kan hjälpa. Kontakta Maricel Knechtel för mer info.

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare

Hitta på sidan