Samlarsyndrom (hoarding) och problematiskt samlande

Samlarsyndrom eller hoarding innebär ihållande svårigheter att göra sig av med saker. Här kan du lära dig mer om hur du kan bemöta personer med samlarproblematik och om vilken behandling som kan hjälpa.

Frågor och svar om samlande beteenden och behandling

I vår kunskapsbank finns fakta och vägledning som vi tagit fram i samarbete med Volen Ivanov, forskare i ämnet.

Webbföreläsningar på temat samlande

Korta föreläsningar som kan passa att titta på tillsammans vid till exempel arbetsplatsträffar eller inför diskussioner om insatser till personer med samlarsyndrom.