Hoarding och samlarproblematik

När ett samlande beteende orsakar problem. Område: funktionshinder, funktionsnedsättning, LSS, socialpsykologi, psykisk ohälsa.

Samlarsyndrom eller hoarding innebär ihållande svårigheter att göra sig av med saker, bland annat på grund av känslomässigt obehag och ett upplevt behov av att behålla sakerna. Vanligtvis ansamlas en mängd olika typer av saker, vissa är objektivt värdefulla medan andra kan sakna värde för en utomstående.

Diagnos

Diagnosen kan ställas då samlandet lett till att hemmet blivit så stökigt och belamrat att det medför allvarligt lidande eller funktionsinskränkning för den drabbade. Detta leder till försämrad livskvalitet och kan i värsta fall sluta med vräkning eller eldsvåda. Fram tills nyligen ansågs överdrivet samlande vara en form av tvångssyndrom men forskningen har visat att det är en separat problematik och samlarsyndrom är sedan 2013 en officiell psykiatrisk diagnos. Prevalensen är mellan 2-6%.

Det finns också "samlare" som inte nödvändigtvis fyller kriterierna for diagnosen, men där samlande kan vara en konsekvens av annan psykisk sjukdom samt medför stort lidande for personen själv och anhöriga.

Finns det behandling?

Samlarsyndrom är ett kroniskt och svårbehandlat tillstånd men behandling finns och fungerar för många.

Webbföreläsning av expert på ämnet

Den 8 december anordnade FoU Socialtjänst en föreläsning som beskriver problematiken och behandlingen. Volen Ivanov är psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Webbsändningen ligger kvar till om med februari 2021 och det kostar självklart inget att titta. 

Läs mer och se föreläsningen

Kontakt

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare