Missbruk och beroende: Basutbildningen gav en bred lägesbild och en glimt av framtiden

2023-03-28

Den 9 och 22 mars hölls en länsgemensam basutbildning om riskbruk, missbruk och beroende i regi av FoU Socialtjänst, Länsstyrelsen samt U-FOLD och ISA vid Uppsala universitet.

Efter en digital omgång 2021, var vi glada att åter kunna erbjuda den orienterande basutbildningen på området riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende – inklusive livs levande erfarenhetsutbyten.

Ett hundratal yrkesverksamma samt socionomstudenter deltog under de två dagarna. Genom snabba men träffsäkra nedslag i stora teman, gav utbildningen en överskådlig bild av aktuell forskning, styrdokument och praktik.

Medarrangörer var Länsstyrelsen i Uppsala län samt Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD)och Institutionen för socialt arbete (ISA) vid Uppsala universitet. Moderator var Anna Raninen, strateg inom alkoholkonsumtion och hälsa på Systembolaget, som skickligt guidade oss genom tjugotalet föredrag med efterföljande frågestunder.

Forskning och verksamhetsbeskrivningar återkopplade till Nemo Hédens personliga berättelse

Poddprofilen och författaren Nemo Hedén inledde utbildningen med sin egen bättelse om en svår uppväxt, en sen NPF-diagnos,  tomrum som fyllts med med alkohol och drogor och hur han hittat en väg därifrån. 

Följande föreläsare gjorde nedslag i aktuell forskning, statistik och praktik, och många refererade till Nemos berättelse för att exemplifiera. Bland annat är impulsiviteten vid ADHD en riskfaktor för att hamna i ett beroende.

Bemötande och barnens perspektiv präglade den andra utbildningsdagen

För att komma vidare i samtal som ska leda bort från ett beroende, behöver vi våga belysa både fördelar och upplevda nackdelar med att personen förändrar sina vanor, förklarade Peter Wirbing som är beteendevetare och MI-utbildare. Sedan finns en viktig nyckel i att uppmärksamma de styrkor som vi ser hos individen.

Detta bekräftade Ylva Kristina Larsson och Petra Rohrer, som själva har erfarenhet av samsjuklighet, vård och insatser. De vittnade om både sämre och bättre bemötanden, där tillgänglighet, lyssnande och tålamod varit avgörande.

Ylva Kristina och Petra lyfte även den tuffa situationen för barn till den som har ett missbruk, något som professor Elisabet Näsman beskrev målande utifrån sina intervjuer med barn. Dessa barn löper också högre risk att själva utveckla ett missbruk, underströk flera talare.

Samsjuklighet – hur ska vi arbeta framöver?

Basutbildningen avslutades med en framtidsspaning, då Anders Printz, regeringens särskilde utredare, gick igenom samsjuklighetsutredning som nyligen lämnat sitt slutbetänkande. Bland annat föreslås att många av kommunernas ansvarsområden flyttas över till regionen. "Vad händer med våra jobb?", blev en naturlig följdfråga, som Anders delvis besvarade genom att socialtjänsten fortsatt kommer ha en viktig roll i det förebyggande arbetet. Men exakt hur det blir är ännu inte klart.

Fyra bilder: Nemo Heden och Maria Adenhav Lantz, Fred Nyberg, Anders Printz och Jeilan El Khosht

Ovanifrån, från vänster:  Maria Adenhav Lantz, regional utvecklingsledare Missbruk, FoU Socialtjänst, med poddaren Nemo Hedén. Fred Nyberg, professor, U-FOLD, Uppsala universitet. Anders Printz, regeringens särskilde utredare för samsjuklighetsutredningen. Jeilan El Khosht från Husläkarmottagningen för hemlösa och Sprutbytet.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare