Förnyad satsning på insatser till barn med hög risk för återfall i brott

2024-06-14

När barn bryter mot regler och begår brott finns det många olika sätt att försöka vända utvecklingen. Snart startar arbetsgrupper för att inventera kommunernas förutsättningar och behov av stöd när det gäller socialtjänstens insatser till målgruppen. Vill du vara med?

FoU Socialtjänst har under det senaste året samarbetat med Socialstyrelsen och SKR i en så kallad samverkanspilot. I samverkanspiloten testades olika sätt att underlätta och öka socialtjänstens användning av de insatser som Socialstyrelsen rekommenderar för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Vi stöttade Enköping och Håbo i detta, som var två av de totalt 70 kommunerna i piloten. Nu finns det testade och färdigställda upplägget för implementering tillsammans med kunskapsstödet på Kunskapsguiden. 

Rekommenderade insatser - Kunskapsguiden

Vill du påverka utvecklingen kring målgruppen?

Alla kommuner i länet ska så småningom kunna få stöd från oss i detta arbete. Efter sommaren startar vi upp arbetsgrupper för att inventera lokala behov och förutsättningar. Jobbar du med utredning av eller insatser för barn och unga med normbrytande beteende? Har du ett intresse av att påverka utvecklingsarbetet kring målgruppen i din kommun? Kontakta Mikaela Baum, utvecklingsledare:

mikaela.baum@regionuppsala.se 

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör