Forskningsresultat: Delaktighet för personer med IF kring LSS-insatser under pandemin

2024-06-14

Daglig verksamhet stängde ner ned på många håll och besöksförbud infördes på LSS-boenden. Hur var det för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF)?

Göteborgs och Linköpings universitet startade under 2022 upp ett projekt med syftet att undersöka hur personer med IF upplever att deras tillfredställelse med, involvering i och delaktighet i sina sociala insatser har påverkats av pandemin. FoU Socialtjänst är med i projektets samverkansgrupp och Uppsala kommun är en av de fyra kommuner i landet som deltagit i studien.

FoU Nordost, som också deltar i samverkansgruppen, bjuder nu in till ett digitalt seminarium där du får veta mer om studien och ta del av resultaten. Läs mer och anmäl dig: 

Webbseminarium 13 september – ”Nej, det fick vi inte” – Delaktighet i beslutsfattande för personer med intellektuell funktionsnedsättning kring LSS-insatser under pandemin (founordost.se)

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör