Kunskapsstöd inom missbruksområdet: Ny film om LVM-anmälningar

2023-03-20

Filmen beskriver ansvar, roller och processer som ingår i Region Uppsalas och kommunernas arbete med LVM-anmälningar och utredningar. Syftet är att sprida kunskap om LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och inspirera till goda samarbeten.

Ansvaret för beroendevården ligger både på Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. För att vi ska kunna ge bra vård och stöd till målgruppen krävs ett väl fungerande samarbete.

Uppsala kommun har tagit fram en film där medarbetare från socialförvaltningen i Uppsala kommun och beroendemedicin inom Akademiska sjukhuset berättar om hur de arbetar utifrån LVM. Lokala rutiner kan skilja sig lite åt, men i stort sett är den arbetsgång som beskrivs i filmen densamma i hela länet.

Under året planerar FoU Socialtjänst att ta fram en informations-/utbildningssida på temat, där Uppsala kommuns film kommer finnas med. Tills vidare kan du se den i vår videokanal.

Se filmen i FoU Socialtjänsts videokanal

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare