Ny forskning på gång om IF och covid-19-pandemin

2023-09-05

Erfarenheter från Uppsala län används i en forskningsstudie från Göteborgs universitet. Studien handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelser av sociala insatser under covid-19-pandemin.

Forskarna vill underöka om personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever att deras tillfredsställelse, involvering och delaktighet i sociala insatser har påverkats av pandemin.

Bland andra är det medarbetare från Uppsala kommun och deltagare från LSS inflytandegrupp som har bidragit med sina erfarenheter.

FoU Socialtjänst deltar också i forskningsstudiens referensgrupp genom vår regionala utvecklingsledare på funktionhinderområdet. Referensgruppen har tagit del av de preliminära resultaten och Göteborgs universitet, som står bakom studien, förväntas publicera en vetenskaplig artikel om ämnet i år eller nästa år.

Göteborgs universitet: Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelser av sociala insatser under COVID-19-pandemin (gu.se)

LSS inflytandegrupp

LSS inflytandegrupp är en regional referensgrupp för frågor och uppdrag inom området funktionsstöd. Inflytandegruppen samordnas av FoU Socialtjänst och består av experter med egen erfarenhet av en eller flera funktionsnedsättningar, framför allt intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Behöver din verksamhet eller ditt projekt gruppens expertis om att leva med olika typer av funktionsnedsättningar? Vill ni bli bättre på att matcha användarens behov?

LSS-inflytandegrupp har nu möjlighet att ta nya uppdrag, både stora och små. 

Läs mer om LSS inflytangrupp och ta kontakt

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare

Hitta på sidan