Ny hos FoU Socialtjänst: Jin Moen leder systemdesignstöd

2023-03-28

Jin Moen är ny utvecklingsledare från och med mars. Hon kommer driva arbetet med att utveckla ett systemdesignstöd som hjälper länets kommuner och Region Uppsala att komma vidare i gemensamma utvecklingsfrågor.

Välkommen Jin! Berätta lite om dig

– Jag är en engagerad person som gillar att få saker att hända, tänka annorlunda och kombinera perspektiv.

– Min utbildningsbakgrund är bred och inkluderar både danspedagogik, civilingenjör i teknisk fysik och forskning inom människa-datorinteraktion. Jag har drivit företag inom dataspelsbranschen och i flera omgångar jobbat på forskningsinstitutet RISE.

– Nu senast kommer jag från Uppsala universitet där jag sedan 2016 har jobbat både som samverkansledare och gruppchef. Under perioden 2018-2022 var jag programchef för ett nationellt strategiskt innovationsprogram, IoT Sverige, som hade uppdraget att öka användningen av IoT (Internet of things, sakernas internet) i offentlig sektor genom att finansiera innovationsprojekt.

– Samverkan och innovation har stått i fokus hela mitt yrkesliv, men med en tydlig förankring i användarcenterad utveckling och människan i fokus.

Du kommer arbeta med systemdesignstöd, vad innebär det?

– Systemdesignstödet ska erbjuda stöd till utvecklingsprocesser som sker i samverkan inom systemkomplexa områden. Det kan till exempel vara frågor som ligger i gränslandet mellan kommunal och regional verksamhet, eller i situationer där flera aktörer behöver ta ett gemensamt ansvar för hela processen.

– Att arbeta med ett systemperspektiv betyder att lyfta blicken och se bortom den egna verksamheten och försöka förstå vilka andra faktorer som kan bidra till att möjliggöra eller som kan hindra utveckling eller förändring. Det kan till exempel handla om att identifiera vilka knäckfrågor som måste lösas för att få till förändring, eller vilket förändringsutrymme som faktisk finns. Men även identifiera samverkansnyttor och incitament för alla inblandande parter.

– Systemdesignstödet kan fungera bollplank och rådgivande för medarbetare som ansvarar för att driva denna typ av processer, men också gå in och hjälpa till med facilitering av workshops och processledning. Vårt mål är att formulera ett tydligt erbjudande och komma i gång med det operativa stödet under april.

Vad ser du mest fram emot på nya jobbet?

– Att få kombinera många delar av min bakgrund och erfarenheter och använda det för att bidra till en bättre samhällsservice för alla invånare. Det känns både meningsfyllt och spännande att försöka få till samverkan där alla parter känner sig delaktiga, förstår och tar sitt ansvar för helheten, för hela systemet. Jag går i gång på komplexa utmaningar och har inställningen ”It’s impossible but doable”.

Jin Moen FoU Socialtjänst
Jin Moen.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Jin Moen

Handläggare, övergripande verksamhet