Ny satsning: Alkohol och äldre

2023-06-15

I samarbete med kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård erbjuder vi nu ett utbildningsupplägg och stöd till verksamhetsutveckling för personalgrupper inom primärvård, äldreomsorg och socialtjänst.

Behöver din arbetsgrupp bättre kunskaper och rutiner när det gäller äldre och alkohol? Vill ni stärka er samverkan med andra inom vård och socialtjänst?

LPO Äldres hälsa, LSG Levnadsvanor och FoU Socialtjänst erbjuder nu stöd på temat Äldre och alkohol för verksamheter inom primärvård, äldreomsorg och socialtjänst.

Utbildningsupplägget består av tre block där ni först får nya eller djupare kunskaper, sedan jobbar med lokala rutiner och i sista steget träffar personer från andra verksamheter för att lära av varandra.

Läs mer om upplägget här och ta gärna kontakt med oss som står bakom satsningen om det låter intressant!

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör