Nyutbildade brukarrevisorer vill bidra med användarperspektiv i utvecklingen

2023-06-18

Efter flera träffar med föredrag, övningar och högt engagemang, står de nya brukarrevisorerna redo för uppdrag inom vård, stöd och omsorg.

Brukarrevision innebär att oberoende personer med egen erfarenhet av att få vård eller insatser gör en kvalitativ utvärdering av en verksamhet utifrån ett patient- och brukarperspektiv. Verksamheten beställer brukarrevisionen för att få kunskap och underlag till sitt förbättringsarbete.

Under våren har FoU Socialtjänst erbjudit en grundutbildning i brukarrevision i samarbete med Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, BRiU. Satsningen på fler brukarrevisorer är ett av flera sätt att möta verksamheternas behov av att involvera patienter och brukare i sina förbättringsarbeten. Det är också ett sätt att ge brukare bättre möjligheter till inflytande.

Nya färdigheter och framtidstro – nu vill kursdeltagarna ha jobb

Grundutbildningen i brukarrevision gav en introduktion till brukarmedverkan och visade hur en brukarrevision vanligen går till i vårt län (det finns olika varianter). Genom föreläsningar och praktiska övningar fick deltagarna bland annat lära sig om kvalitativ metod, intervjuteknik och analys. Och framför allt: att hålla sig till en röd tråd genom hela processen för att skapa användbara brukarrevisioner.

Utbildningen riktade sig till personer i Uppsala län som har fått vård, stöd eller omsorg och som vill bidra till verksamhetsförbättringar. Även anhöriga var välkomna att delta.

Efter utbildningen kan deltagarna bidra i arbetet med brukarrevisioner på olika sätt, till exempel genom att ingå i den expertgrupp vars främsta uppgift är att säkerställa brukarperspektivet i revisionerna eller genom att ingå i den grupp som genomför själva revisionen. Kunskaperna kan förstås också användas i många andra typer av uppdrag.

En deltagare berättar att han anmälde sig till utbildningen eftersom han inte jobbar heltid och sökte en meningsfull sysselsättning och nya kontakter. Han gillar att träffa människor och ta reda på saker. Dessutom har han ett starkt samhällsengagemang och vill vara med och påverka. Han ser utbildningen och eventuella uppdrag inom brukarrevision som värdefulla erfarenheter och meriter i sitt jobbsökande.

Diplom och tårta
Den 8 juni avslutades kursen och de nya brukarrevisorerna firades med diplom och tårta.

Metoden har använts länge i Uppsala

Brukarrevisioner erbjuds av bland annat brukarråd och intresseföreningar runt om i landet. I Uppsala län har vi en egen brukarrevisionsbyrå, BRiU, som bildades 2013 på initiativ från Regionförbundets FoU-stöd (föregångare till FoU Socialtjänst).

Erik Hoving har varit med från starten och leder idag det operativa arbetet inom BRiU. Han har sett metoden ta form och understryker att det inte bara handlar om att hitta brister – i många fall synliggör brukarrevisionen arbetssätt som verksamheten ska behålla och vara stolta över. Det blir ett kvitto på vad man gör rätt, vilket också kan inspirera andra verksamheter i länet.

Erik Hoving Briu
Erik Hoving från BRiU är glad över att det nu finns fler som är utbildade i metoden.

Pernilla och Ulrika FoU-S inför gruppen
FoU Socialtjänsts kurstillfällen hölls av Pernilla Ågård, vetenskaplig handledare, och Ulrika Toresten, regional utvecklingsledare Funktionshinder.

Läs mer eller beställ en brukarrevision

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör