Nytt kunskapsstöd för daglig verksamhet enligt LSS

2024-06-14

Nu är det kunskapsstöd som presenterades i referensgrupp Funktionshinder tillgängligt.

FoU Socialtjänst har referensgrupper inom våra samtliga fyra verksamhetsområden. Det är ett sätt att fånga upp behov men även sprida information från regionala och nationella aktörer.

Den 21 maj hade referensgruppen för området funktionshinder en eftermiddag om daglig verksamhet, LSS. Bland annat var Socialstyrelsen med och berättade om kommande kunskapsstöd inom området. Nu är kunskapsstödet publicerat. Ta del av det här:  

Daglig verksamhet, LSS - Socialstyrelsen

Kunskapsstödet och studiehäften kan både laddas ner digitalt och beställas i tryckt format.

Dessutom finns ett nytt tema på Kunskapsguiden där också andra material som är relevanta för daglig verksamhet finns med.

Daglig verksamhet enligt LSS - Kunskapsguiden

Daglig verksamhet är en av tio insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  Det är också den vanligaste LSS-insatsen sett till antalet individer.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör