Uppföljning i länet: Tyck till om samordnad individuell plan (SIP)

2023-12-21

Samordnad individuell plan (SIP) är ett verktyg för samverkan, som ska användas när en person behöver vård eller stöd från både region och kommun. I samband med SIP-möten kan du bli tillfrågad om att delta i en enkätundersökning. Dina svar kan påverka utvecklingen av hur vi arbetar med SIP i länet.

Mer kunskap om hur SIP upplevs kan leda till förbättringar

Ett länsgemensamt projekt om SIP (2021-2022) visade att SIP behöver följas upp för att arbetet ska kunna utvecklas i länet. Därför genomför FoU Socialtjänst under 2024 en uppföljning av SIP tillsammans med Region Uppsala och länets kommuner. Syftet är att visa hur berörda personer upplever viktiga delar av SIP-processen, som delaktighet, tydlighet och måluppfyllelse.

Uppföljningen planeras vara klar hösten 2024. Resultaten kan bli en grund för fortsatt utveckling av hur vi arbetar med SIP i länet. Du kommer kunna ta del av resultaten här på Samverkanswebben.

Enkätundersökning i början av 2024

Uppföljningen inleds med en enkätundersökning. På olika håll i länet kommer personer som deltar i SIP-möten att få möjlighet att tycka till om mötet genom en enkät. Både profession, klient/brukare/patient och anhöriga tillfrågas.

Om du i samband med ett SIP-möte blir tillfrågad om att fylla i en enkät, gör gärna det! Ju fler svar, desto mer användbart blir underlaget för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Här finns information om uppföljningen och enkätundersökningen för dig som deltagit i ett SIP-möte och fått möjlighet att besvara enkäten.

Kontakt

Har du frågor om uppföljningen? Välkommen att kontakta oss.

Hanna Bozkurt Åhman

Vetenskaplig handledare

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare