Systematisk uppföljning: Fortsatt ”verkstad” i höst och nytt nätverk

2024-03-26

Att systematiskt följa upp sin verksamhet är ett effektivt och nationellt rekommenderat arbetssätt för att uppnå kvalitet och utveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. FoU Socialtjänst utbildar och ger praktiskt stöd i detta arbete.

Uppskattad första omgång av uppföljningsverkstad för kommuner

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) handlar om att skapa egen kunskap om verksamhetens målgrupper, insatser och kvalitet. Det är ett område där kommunerna önskar mer kunskap och stöd, visade en kartläggning vi gjorde 2021.

Därför startade vi i september 2023 en uppföljningsverkstad – ett forum för teori, praktisk handledning och erfarenhetsutbyte kring individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Deltagarna kom från flera kommuner och var med på olika träffar utifrån kompetensbehov och möjligheter. En av dem som var med hela vägen är Sarah Wenne, verksamhetsutvecklare inom funktionsstöd i Håbo kommun (i mitten på gruppbilden). I sitt uppföljningsprojekt intervjuade hon brukare på ett serviceboende.

Sarah om uppföljningsverkstaden:

  • Bra sätt att komma igång med egna uppföljningar.
  • Mycket handledning.
  • Inspirerande att ta del av hur andra jobbar med ISU.

isu24-3.png

På sista träffen fick deltagarna en mugg till sina arbetsplatser, som en liten påminnelse om att använda och sprida sina vässade ISU-kunskaper.

Fortsättning i höst

ISU-träffarna leddes av Pernilla Ågård, vetenskaplig handledare (till höger i gruppbilden) och Sanna Juhlin, regional utvecklingsledare för området Äldre. De är nu i full gång med planeringen inför nästa omgång som startar i september 2024. Upplägget blir detsamma, med några mindre förändringar utifrån responsen på pilotomgången.

Läs mer och anmäl dig till höstens uppföljningsverkstad

Funderingar? Titta in den 4 juni!

Vare sig du har anmält dig till höstens start eller inte, är du välkommen till ett öppet möte då vi berättar mer och svarar på dina frågor. Via den här länken går du direkt till mötet:

Information om uppföljningsverkstad - Teams-möte den 4 juni 2024, klockan 13-13.45

Delta i nytt nätverk för systematisk uppföljning

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte, informationsspridning och fortbildning. Här handlar det inte bara om individbaserad systematisk uppföljning, utan om systematiskt uppföljningsarbete i stort. Nätverket kommer ha några träffar per år med start i maj. Det riktar sig till dig som chef eller på annat sätt arbetar med verksamhetsutveckling inom socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län. Varmt välkommen!

Anmäl dig till första nätverksträffen den 16 maj klockan 10.30-12.00, digitalt i Teams.

Kontakt

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare