Uppföljning av SIP: Nu söker vi intervjupersoner

2024-03-26

Har du erfarenheter av samordnad individuell plan (SIP)? Nu har du möjlighet att tycka till om SIP genom en intervju. Intervjuerna utgör den andra delen i uppföljningen av SIP-arbetet i Uppsala län.

Under årets första månader har personer som deltagit i SIP-möten fått möjlighet att tycka till om mötet genom en enkät. Nu är enkätundersökningen avslutad och uppföljningsarbetet fortsätter med intervjuer.

Vill du delta i en intervju som handlar om dina erfarenheter av SIP?

Intervjuerna tar ungefär en timme och genomförs på en plats vi kommer överens om. Du som behöver resa får reseersättning. Anmäl ditt intresse genom en av länkarna nedan eller ta kontakt med oss.

Om uppföljningen

Samordnad individuell plan (SIP) är ett verktyg för samverkan, som ska användas när en person behöver vård eller stöd från både region och kommun. Ett länsgemensamt projekt om SIP (2021-2022) visade att SIP behöver följas upp för att arbetet ska kunna utvecklas i länet. Därför genomför FoU Socialtjänst under 2024 en uppföljning av SIP tillsammans med Region Uppsala och länets kommuner.

Uppföljningen syftar till att undersöka om och hur SIP fungerar vad gäller den enskildes delaktighet och inflytande i processen, överskådlighet av pågående insatser samt tydliggörande av ansvarsfördelning och samordning. Resultaten kommer att användas som underlag för att utveckla SIP.

Kontakt

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare

Hanna Bozkurt Åhman

Vetenskaplig handledare