Om FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst fungerar som en länk mellan den akademiska världen och socialtjänstens verksamheter.

Målet är att socialtjänsten samt berörd hälso- och sjukvård ska använda bästa tillgängliga kunskap i sitt arbete, vilket ger bättre resultat för brukare och patienter. Vi bidrar också till att forskningen blir mer verklighetsförankrad genom att skapa kontaktvägar till praktiken. 

Våra områden

Vi jobbar i grupper som vanligen består av FoU-samordnare, vetenskaplig handledare och projektledare. Grupperna har olika fokusområden. Nedan kan du läsa mer om vad vi gör inom varje område.

Organisation

FoU socialtjänst tillhör enheten Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom Region Uppsalas förvaltning Nära vård och hälsa. Övergripande chef för FoUU är Lena Ring.

Eva Köpman Hagström är verksamhetschef för FoU socialtjänst och verksamheten styrs politiskt av samråd HSVO (Hälsa Stöd Vård Omsorg), där alla länets kommuner samt Region Uppsala är representerade.

Avdelningens fullständiga namn är FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Förkortningen FoU-S förekommer också. 

FoU socialtjänst finansieras till lika delar av Region Uppsala och länets kommuner.

Hitta på sidan