Om FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst verkar för en kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

FoU Socialtjänst är en forsknings- och utvecklingsenhet som tillhör både Region Uppsala och länets kommuner. Enheten genomför undersökningar och forskning, förmedlar kunskap och ger stöd till verksamhetsutveckling. 

Arbetsområden och målgrupper finns inom socialtjänst, kommunal vård och vård som kräver samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna. FoU Socialtjänst jobbar också med utveckling i dessa frågor, både på länsnivå och nationell nivå.

Målet är att bidra till att invånare i hela Uppsala län ska få vård och insatser som är likvärdiga och utgår från bästa tillgängliga kunskap.

Organisation och uppdrag

Forskning

FoU Socialtjänst har medarbetare som bedriver forskning. Vi samarbetar också med universitet och högskolor.

Kontakta FoU Socialtjänst

Vill du veta mer om vår verksamhet eller behöver du vägledning? Ta gärna kontakt med oss. Här hittar du även ingångar till våra grupper i Teams.

Vad söker du? Hjälp oss att förbättra våra webbsidor.

Besvara en kort enkät