Kontakta FoU Socialtjänst

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vad vi gör eller behöver vägledning.

Mejla till funktionsbrevlåda

FoU Socialtjänst:
fou.socialtjanst@regionuppsala.se

Yrkesresan Barn och unga:
yrkesresanbou@regionuppsala.se 

Yrkesresan Funktionshinder utförare:
yrkesresanfunk@regionuppsala.se

Ring oss via växeln

018-611 00 00.

Våra medarbetare

Nima Najafi, verksamhetschef.
nima.najafi@regionuppsala.se 
Telefon: 018-617 54 20.

Jin Moen, utvecklingsledare systemdesignstöd.
jin.moen@regionuppsala.se 
Telefon: 018-617 06 93.

Barn och unga

Carina Lodén, regional utvecklingsledare och projektledare för Yrkesresan.
carina.loden@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 17 43.

Mikaela Baum, regional utvecklingsledare.
mikaela.baum@regionuppsala.se 
Telefon: 018-617 77 01.

Funktionshinder

Ulrika Toresten, regional utvecklingsledare.
ulrika.toresten@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 13 44.

Hanna Bozkurt Åhman, vetenskaplig handledare.
hanna.bozkurt.ahman@regionuppsala.se 
Telefon: 018-617 58 22.

Teamsgrupp för utbildade instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) (teams.microsoft.com) 

Missbruk och beroende

Maria Adenhav Lantz, regional utvecklingsledare.
maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 23 98.

Äldre, Anhörigstöd

Sanna Juhlin, regional utvecklingsledare.
sanna.juhlin@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 20 04.

Pernilla Lind Ågård, vetenskaplig handledare.
pernilla.lind.agard@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 18 78.

Administration och kommunikation

Annie Palmgren, kommunikatör.
annie.palmgren@regionuppsala.se
Telefon: 018-611 79 33.

Emma Parliden, administratör FoU Socialtjänst och Yrkesresan.
emma.parliden@regionuppsala.se

Adresser

Besöksadress

Kungsgärdets center, hus G, S:t Johannesgatan 28, Uppsala.

Postadress

Region Uppsala, Nära vård och hälsa ledningskontor, FoU Socialtjänst, 751 85 UPPSALA.

Fakturaadress

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Nära vård och hälsa, FE470, Box 6363, 751 35 UPPSALA.

Referens i formatet HHXXXXXXX eller PVXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror).

GLN-kod: 7332403000008.
Peppol-id: 0088:7332403000008.