Kontakta FoU Socialtjänst

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vad vi gör eller behöver vägledning.

Verksamhetschef

Eva Köpman Hagström

E-post: eva.kopman.hagstrom@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 72 307

Barn och unga, Kvinnofrid

Geli Lytter

FoU-samordnare
E-post: geli.lytter@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 77 701

Carina Lodén

Regional utvecklingsledare och projektledare för Yrkesresan
E-post: carina.loden@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 71 743

Veronica Wahlström

Projektledare Kvinnofrid
E-post: veronica.wahlstrom@uppsala.se 

Funktionshinder

Ulrika Toresten

FoU-samordnare
E-post: ulrika.toresten@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 71 344

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare
E-post: maricel.knechtel@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 72 003

Karolina Mark

Projektledare Patient- och brukarmedverkan
E-post: karolina.mark@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 73 821

Teamsgrupp för utbildade instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Gå till Teamsgruppen här

Missbruk och beroende

Ehline Larsson (tjänstledig)

FoU-samordnare
E-post: ehline.larsson@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 77 708

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare
E-post: maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 72 398

Äldre och åldrande, Anhörigstöd

Sanna Tjernström

FoU-samordnare
E-post: sanna.tjernstrom@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 72 004

Pernilla Lind Ågård (halvtid)

Vetenskaplig handledare
E-post: pernilla.lind.agard@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 71 878

Fanny Perez Aronsson (halvtid)

Vetenskaplig handledare
E-post: fanny.perez.aronsson@regionuppsala.se 

Administration och kommunikation

Annie Palmgren

Kommunikatör
E-post: annie.palmgren@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 17 933

Sofia Billås

Administratör
E-post: sofia.billas@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 73 407

Växeltelefon

018-611 00 00

Adresser

Besöksadress

Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 H, Uppsala

Postadress

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
Nära vård och hälsas ledningskontor
Dragarbrunnsgatan 46
751 85 UPPSALA

Fakturaadress

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
Nära vård och hälsa 
FE470 
Box 6363 
751 35 UPPSALA

Referens i formatet HHXXXXXXX eller PVXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.

Vad söker du? Hjälp oss att förbättra våra webbsidor.

Besvara en kort enkät