Projekt Kunskapshöjning inom hoarding

FoU Socialtjänst driver nu ett projekt för att höja kunskapen i Uppsala län när det gäller samlarsyndrom (hoarding) och annan samlarproblematik.

Målet om ökad kunskap omfattar främst personal inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, men till viss del även allmänheten. Projektet, som är finansierat genom länets överenskommelse för psykisk hälsa, startade 2020 och pågår till och med februari 2022.

Aktuella aktiviteter och publikationer

Det händer mycket nu inom projektet. Bland annat bidrar vi med vetenskaplig handledning till en uppsats om behandlingsmetoder vid Socionomprogrammet, Uppsala universitet. Vi sprider också kunskap genom webben och genom olika former av digitala möten. Välkommen att läsa mer och delta!

Webbföreläsningar på temat samlande

Korta föreläsningar som kan passa att titta på tillsammans vid till exempel arbetsplatsträffar eller inför diskussioner om insatser till personer med samlarsyndrom.

Frågor och svar om samlande beteenden och behandling

I vår kunskapsbank finns fakta och vägledning som vi tagit fram i samarbete med Volen Ivanov, forskare i ämnet.

Genomförda aktiviteter

Kartläggning av nuvarande kunskapsläge i länet

Projektet undersökte under hösten 2020 kunskapsläget i länet när det gäller samlande, till exempel hur ofta man kommer i kontakt med problematiken och hur mycket man vet om bemötande och behandling. Enkäten besvarades av 146 personer, främst kommunalt anställda, och resultatet tyder på att kunskapsnivån generellt behöver höjas. En undersökning kommer också genomföras i slutet av projekttiden för att vi ska kunna se om projektets insatser gett resultat.

Kunskapshöjande aktiviteter

Projektet har genomfört flera föreläsningar, webbinarier och kurser – de flesta i samarbete med Volen Ivanov som forskar om hoarding vid Karolinska institutet. 

Referensgruppsmöten

Projektets innehåll har stämts av med en referensgrupp bestående av representatanter från både Region Uppsala och länets kommuner.

Kontakt

Hör gärna av dig till projektledare Maricel Knechtel om du har frågor eller förslag till projektet.

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare