Projekt Kunskapshöjning inom hoarding

FoU Socialtjänst har genomfört ett projekt för att höja kunskapen i Uppsala län när det gäller samlarsyndrom (hoarding) och annan samlarproblematik.

Projektet, som finansierades genom länets överenskommelse för psykisk hälsa, startade 2020 och pågick till och med februari 2022. Målet om ökad kunskap omfattade främst personal inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, men till viss del även allmänheten.

Frågor och svar om samlande beteenden och behandling

I vår kunskapsbank finns fakta och vägledning som vi tagit fram i samarbete med Volen Ivanov, forskare i ämnet.

Webbföreläsningar på temat samlande

Korta föreläsningar som kan passa att titta på tillsammans vid till exempel arbetsplatsträffar eller inför diskussioner om insatser till personer med samlarsyndrom.

Inspelade utbildningstillfällen

Läs mer om de tillfällen vi anordnat inom projektet om samlarsyndrom. För dig som arbetar i kommun eller region är filmerna tillgängliga på begäran.

Genomförda aktiviteter

Kartläggning av nuvarande kunskapsläge i länet

Projektet undersökte under hösten 2020 kunskapsläget i länet när det gäller samlande, till exempel hur ofta man kommer i kontakt med problematiken och hur mycket man vet om bemötande och behandling. Enkäten besvarades av 146 personer, främst kommunalt anställda, och resultatet tyder på att kunskapsnivån generellt behöver höjas. En undersökning kommer också genomföras i slutet av projekttiden för att vi ska kunna se om projektets insatser gett resultat.

Kunskapshöjande aktiviteter

Projektet har genomfört flera föreläsningar, webbinarier och kurser – de flesta i samarbete med Volen Ivanov som forskar om hoarding vid Karolinska institutet. 

Referensgruppsmöten

Projektets innehåll har stämts av med en referensgrupp bestående av representatanter från både Region Uppsala och länets kommuner.

Lär dig mer om samlarproblematik och bidra till forskningen

På den här sidan har vi samlat kunskappstöd inom temat och länkar till undersökningar i pågående forskningsstudier. 

Kontakt

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare

Hitta på sidan