Projekt Kunskapshöjning inom hoarding

FoU Socialtjänst har genomfört ett projekt för att höja kunskapen i Uppsala län när det gäller samlarsyndrom (hoarding) och annan samlarproblematik.

Projektet, som finansierades genom länets överenskommelse för psykisk hälsa, startade 2020 och pågick till och med februari 2022. Målet om ökad kunskap omfattade främst personal inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, men till viss del även allmänheten.

Genomförda aktiviteter

Kartläggning av nuvarande kunskapsläge i länet

Projektet undersökte under hösten 2020 kunskapsläget i länet när det gäller samlande, till exempel hur ofta man kommer i kontakt med problematiken och hur mycket man vet om bemötande och behandling. Enkäten besvarades av 146 personer, främst kommunalt anställda, och resultatet antydde att kunskapsnivån generellt behövde höjas. 

Kunskapshöjande aktiviteter

Projektet har genomfört flera föreläsningar, webbinarier och kurser – de flesta i samarbete med Volen Ivanov som forskar om hoarding vid Karolinska institutet. 

Referensgruppsmöten

Projektets innehåll har stämts av med en referensgrupp bestående av representatanter från både Region Uppsala och länets kommuner.

Lär dig mer om samlarproblematik

På den här sidan har vi samlat kunskappstöd inom temat.

Kontakt

Hitta på sidan