Projekt: Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län

FoU Socialtjänst har 2020-2022 drivit ett projekt för att stödja länets verksamheter i arbetet med att involvera patienter och brukare.

Syftet med projektet "Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län" var att bidra till att socialtjänsten samt relaterade verksamheter utvecklas för och i ett samskapande med de som behöver insatserna. Detta arbetssätt krävs för att vi ska följa lagen och, framför allt, för att vi bättre ska kunna förstå och tillgodose våra målgruppers behov.
Projektet är nu avslutat.

Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson

Brukarrepresentanter: Vi behöver bli fler!

I dessa filmklipp kan du höra Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson berätta om vikten av samskapande och om rollen som brukarrepresentant inom beroendevården.

Lär känna föreningarna i Uppsala län

Patient- och brukarföreningar kan bidra med kunskap och erfarenhet, kontakter och stöd. I dessa korta filmer får du höra representanter berätta om sin förenings arbete.

Genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av information och material från de tillfällen vi anordnat hittills inom projektet. 

Kunskapsbanken

I vår kunskapsbank kan du läsa mer om bland annat metoder för ökad delaktighet.

Projektledare Karolina Mark är Årets eldsjäl för psykisk hälsa

Hjärnkoll Uppsala län delar varje år ut priset Årets eldsjäl för psykisk hälsa till föreningslivet och professionen. Priset för Årets eldsjäl inom professionen tilldelas i år FoU Socialtjänsts projektledare Karolina Mark med motiveringen att hon varit aktiv med att lära känna föreningar och med att utveckla brukarmedverkan i länet genom projektet Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län. Roligt och välförtjänt tycker vi på FoU-S! På Hjärnkolls webb kan du läsa en intervju med Karolina.

Kontakt

Karolina Mark

Handläggare