Projekt: Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län

FoU Socialtjänst driver nu ett projekt som stödjer länets verksamheter i arbetet med att involvera patienter och brukare.

Syftet med projektet "Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län" är att bidra till att socialtjänsten samt relaterade verksamheter utvecklas för och i ett samskapande med de som behöver insatserna. Detta arbetssätt krävs för att vi ska följa lagen och, framför allt, för att vi bättre ska kunna förstå och tillgodose våra målgruppers behov.

Aktuella aktiviteter

Utifrån projektets syfte erbjuder vi seminarier, workshops och annat som kan stötta länets verksamheter i att utveckla rutiner och hitta metoder som passar.  Välkommen att delta!

OmMej

28/10, kl. 9:00-10:00. Webbinarium. OmMej är en app som hjälper barnet att berätta sin historia. Det är också ett verksamhetssystem som ger överblick och insikter.
Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson

Med starkare röst

30/11, kl 13:00-14:30. Webbinarium i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan om att vara med och påverka beroendevården och om kursen Med starkare röst. Medverkar gör Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson som båda har erfarenhet av brukarrepresentation.
Blommor

Psykiatriveckan 2021

Vecka 45, 9-12/11. Digital konferens i samarbete med Hjärnkoll, BRIU, Inticia och Studieförbundet Vuxenskolan. Teman för veckans samtal är inflytande och delaktighet i vård och vardag – kunskap, egenmakt och tillgänglighet.

Genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av information och material från de tillfällen vi anordnat hittills inom projektet. 

Kunskapsbanken

I vår kunskapsbank kan du läsa mer om bland annat metoder för ökad delaktighet.

Kontakt

Fler aktiviteter tillkommer under projekttiden utifrån verksamheternas behov. Hör gärna av dig till projektet med frågor och tankar kring hur vi kan hjälpas åt! Projektledare är Karolina Mark, FoU Socialtjänst. Telefon: 018-6173821.

Karolina Mark