Projekt: Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län

FoU Socialtjänst driver nu ett projekt som stödjer länets verksamheter i arbetet med att involvera patienter och brukare.

Syftet med projektet "Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län" är att bidra till att socialtjänsten samt relaterade verksamheter utvecklas för och i ett samskapande med de som behöver insatserna. Detta arbetssätt krävs för att vi ska följa lagen och, framför allt, för att vi bättre ska kunna förstå och tillgodose våra målgruppers behov.

Aktuella aktiviteter inom projektet

Utifrån projektets syfte erbjuder vi seminarier, workshops och annat som kan stötta länets verksamheter i att utveckla rutiner och hitta metoder som passar.  Välkommen att delta!

Vi har gjort en brukarundersökning – sen då?

Eftermiddag 1/9 och förmiddag 2/9, Teams. Handläggare från SKR hjälper er att utveckla verksamheten med utgångspunkt i brukarnas upplevelser.

Planerade aktiviteter – datum kommer

  • 15/9 "Jag gör politik", webbinarium om delaktighet för unga med funktionsnedsättning.
  • 24/9 Inspiration för politiker och tjänsteledningar i Uppsala län.
  • Handbok i brukarinflytande – handledning och stöd för implementering.
  • Brukarrevisioner enligt Uppsalamodellen.

Genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av information och material från de tillfällen vi anordnat hittills inom projektet. 

Kontakt

Fler aktiviteter tillkommer under projekttiden utifrån verksamheternas behov. Hör gärna av dig till projektet med frågor och tankar kring hur vi kan hjälpas åt! Projektledare är Karolina Mark, FoU Socialtjänst. Telefon: 018-6173821.

Karolina Mark